Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Nederland gidsland voor duurzaam toegepast beton

Niki Loonen, Pim Peters, Cindy Vissering, Pieter van Gent - 10 mei 2021

Duurzaamheid, we hebben er de mond vol van. Maar waarom willen we eigenlijk duurzaam, wat houdt het in en welke invloed heeft de constructeur erop?

door ir. Cindy Vissering, Lid Actieteam CB’23 Circulair Ontwerpen / Lid Uitvoeringsteam Circulair Ontwerpen, Betonhuis

Waarom duurzaam?

'Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen, zowel hier als in andere delen van de wereld', schrijft de VN-commissie Brundtland [1] over de betekenis en het belang van duurzaamheid. Een duurzame ontwikkeling houdt in dat we vervuiling tegengaan (afval en schadelijke uitstoot) en dat we de beschikbare bronnen niet uitputten en verstandig inzetten. Daarnaast zien we erop toe dat de dingen die we doen geen andere schadelijke milieueffecten veroorzaken zoals erosie en vergiftiging.

Er zijn diverse doelen gesteld in Europa en ook nationaal, die uiteindelijk in wetgeving worden opgenomen. Zo ontstaat een stok achter de deur voor alle organisaties om mee te gaan in het behalen van die doelstellingen. Dus of je nu naar een positief beeld toewerkt of ‘moet’ vanwege regelgeving, duurzaamheid is een blijvend thema waar je rekening mee moet houden in je praktijk.

Minder dan 2 ºC temperatuurstijging

De afspraak die Europese landen hebben gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 is dat de temperatuurstijging in ieder geval onder de 2 ºC moet blijven, met een streven naar 1,5 ºC. Landen zijn zelf verantwoordelijk voor het vertalen hiervan naar bijvoorbeeld CO2-doelstellingen. Nederland heeft zich in het klimaatakkoord van 2019 ten doel gesteld om in 2030 een reductie van 49% CO2-emissie ten opzichte van het peiljaar 1990 te realiseren. En zelfs 95% in 2050. (In feite gaat het om alle broeikasgassen, die worden omgerekend naar een CO2-equivalent). Overigens ligt er een rapport vanuit Europa dat aanbeveelt om deze getallen op te hogen naar 55% en 100%. Of dat gaat gebeuren moet het nieuwe kabinet besluiten.

Deze CO2-reductie wordt in het klimaatakkoord ingevuld met concrete doelstellingen. Voor de bouw bijvoorbeeld het verduurzamen van 100.000 woningen van woningcorporaties in 2021, 150.000 in 2022 en 200.000 per jaar in de jaren daarna.

Circulaire bouweconomie

Ook op het gebied van de circulaire economie wordt er vanuit Europa aandacht gegenereerd. Nederland loopt redelijk voorop in het formuleren van doelstellingen. In 2015 werd het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ opgesteld dat in het Grondstoffenakkoord van 2017 resulteerde. Hierin staat dat Nederland in 2050 100% circulair wil zijn en in 2030 50%. In 2018 startten in vijf sectoren transitieagenda’s waarin men handen en voeten aan de circulaire economie geeft. De bouw is één van die sectoren.

De uitdaging is dat de circulaire economie minder concreet is dan de CO2-doelstellingen. Onder andere binnen de actieteams van CB’23 (zie kader) formuleren partijen uit de gehele bouwketen gezamenlijk onder leiding van NEN hoe de invulling van 100% circulair eruit ziet en hoe dat beoordeeld kan worden.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren