Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Meest gelezen Cement-artikelen van 2023

21 februari 2024

Wat waren de populairste artikelen afgelopen jaar? De redactie van Cement zet ze voor je op een rij.

‘Dwarskrachtweerstand gebaseerd op scheurwijdte’ kreeg de meeste aandacht op Cementonline. Het tweede meest gelezen artikel gaat over de rol van constructeurs in de aanpak van de klimaatcrisis. En op de derde plaats vinden we een publicatie over 'spleetcorrosie' bij prefab-betonconstructies.

Bekijk hieronder de complete top 10 van 2023. Alle artikelen zijn tijdelijk gratis toegankelijk.

1. Dwarskrachtweerstand gebaseerd op scheurwijdte

Marco Roosen (Rijkswaterstaat), Yuguang Yang (TU Delft)
Betonnen plaatconstructies kunnen worden uitgevoerd zonder dwarskrachtwapening, als de rekenwaarde van de optredende dwarskracht VEd kleiner is dan de rekenwaarde van de dwarskrachtweerstand van de plaat zonder dwarskrachtwapening VRd,c. De huidige formulering voor VRd,c is empirisch afgeleid. Nieuwe inzichten laten duidelijk de beperkingen van deze aanpak zien. Daarom wordt deze formule vervangen in de volgende generatie Eurocode betonconstructies. De aangepaste formule relateert de dwarskrachtcapaciteit aan de scheurwijdte en de ruwheid van de scheur.

2. De rol van constructeurs in de aanpak van de klimaatcrisis
Karel Terwel (IMd Raadgevende Ingenieurs / TU Delft), Roy Crielaard (Arup)
MKI, MPG, BENG, CO2-neutraal, LCA, EPD, cascadering, circulair bouwen, donorskelet. De duurzaamheidsdiscussie is de laatste jaren opgelaaid en heeft geleid tot nieuwe termen, afkortingen en in gespecialiseerde duurzaamheidsconsultants met eigen jargon. Door de grote hoeveelheid en soms tegenstrijdige informatie, zie je door de bomen het bos niet meer. Wat is duurzaam construeren eigenlijk? Vraag het drie constructeurs en je krijgt vier verschillende antwoorden. Om de studenten van TU Delft hier meer houvast in te geven, is op basis van inzichten uit de literatuur en praktijkervaring een stappenplan opgezet.

3. 'Spleetcorrosie' prefab-betonconstructies
Petra Kapteijn - Van Hennik (Nebest)
Dat betonconstructies niet het eeuwige leven hebben is onder constructeurs wel bekend. Maar dat er met regelmaat prefab-betonconstructies van een gebouw vallen door corrosie van bevestigingsmiddelen of wapening in de spleet tussen prefab element en hoofddraagconstructie is minder bekend. In dit artikel worden aan de hand van vier cases diverse ernstige gevallen behandeld. Hieruit volgen oorzaken van bezwijken en aanbevelingen voor risicogestuurd onderzoek.

4. 'Maanlanding' achter station Amsterdam Centraal
Erik de Rooij (Wagemaker), Marc Romans, Roeder Sewgobind, Sander den Hertog (Van Hattum & Blankevoort)
Aan de De Ruijterkade in Amsterdam, achter het station Amsterdam Centraal, is de realisatie van de IJboulevard bijna gereed. Een van de onderdelen van dit bijzondere project is een fietsenstalling. Bepalend in het ontwerpconcept van deze fietsenstalling was het volledig beheersen van de toprisico's. Dit heeft geleid tot een out-of-the-box-ontwerp, waarbij precisiewerk nodig was om de constructie op een complexe stedelijke locatie te realiseren.

5. Opdrijven kelderconstructie
Maartje Dijk (Witteveen+Bos)
Bij gebouwen met een kelder onder grondwaterpeil moet worden voorkomen dat deze gaat opdrijven. Dit speelt met name bij op staal gefundeerde constructies. Het statisch evenwicht van de constructie moet daarom worden getoetst. Voldoet het evenwicht niet, dan zijn er verschillende methodes om dit op te lossen.

6. Geopolymeerbeton voor infrastructurele toepassingen (2)
Guang Ye, Mladena Lukovic, Shizhe Zhang, Hendrik Herder (Haitsma Beton), Arend Scharringa (Provincie Fryslân)
Hoewel geopolymeerbeton op laboratoriumschaal uitgebreid is onderzocht, zijn praktische toepassingen en ervaringen nog maar beperkt beschikbaar. Bovendien bestaan er voor een brede en grootschalige constructieve toepassing een aantal uitdagingen. Er is een onderzoeksproject gestart waarin een zelfverdichtend geopolymeerbeton (ZGB) is ontwikkeld voor toepassing in een brug. In de tweede fase van het onderzoek zijn de mogelijkheden voor productie op industriële schaal onderzocht.

7. Dynamische belasting op tribunes (2)
Mark Spanenburg (BAM Advies en Engineering)
De eigenfrequentie van een tribune-element is een essentiële parameter om de dynamische belasting door een bewegende of springende menigte op een tribune-element te bepalen. Hoe bepaal je deze eigenfrequentie voor gewapend betonnen tribune-elementen en welke invloed heeft scheurvorming hierop? Wat betekent dit voor het dynamische gedrag en de constructieve veiligheid van het tribune-element? Een en ander wordt toegelicht met een praktijkvoorbeeld.

8. Rekenen met oversterkte
Duraid Shayout (Mobilis), Ton van Beek (TU Delft)
In sommige gevallen kan de sterkte van beton hoger uitvallen dan gevraagd of verwacht, bijvoorbeeld door strenge eisen aan de milieuklasse of door de vraag om snel te kunnen ontkisten. In 2019 verscheen hierover Stufib-rapport 28 'Sterkteklasse in relatie met milieuklasse'. In het onderhavige artikel is op basis van dat rapport een korte handleiding geschreven, waarmee het mogelijk is de risico's in te schatten en zo maatregelen te nemen.

9. Ponsberekening nader beschouwd
Coen Hulsebosch, Pieter Schoutens (Witteveen+Bos)
Bij het berekenen van de schuifspanning bij pons speelt de schuifspanningsvergrotingsfactor β een grote rol. Er bestaat de nodige onduidelijkheid over hoe deze factor bij rand- en hoekkolommen moet worden berekend, wat kan leiden tot onjuiste uitkomsten. In dit artikel wordt dit nader toegelicht en wordt een consistente methode geboden voor de bepaling van de factor β.

10. Pons in nieuwe Eurocode 2
Ashleigh Groos (Adviesbureau Hageman)
Er is momenteel een nieuwe versie van Eurocode 2 in voorbereiding. Onder meer op het gebied van pons gaat er veel veranderen. Zo is de invloed van de plaatdikte op de weerstand gewijzigd en is het effect van beton met een kleinere maximale korrel meegenomen. Er hebben ook wijzigingen plaatsgevonden in de toetsingsprocedure. In een afstudeerwerk aan de Haagse Hogeschool zijn de wijzigingen op het gebied van pons en de gevolgen hiervan nader onderzocht.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren