Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Krachten en vervormingen in betonverhardingen

Krachten en vervormingen in doorgaand gewapend beton als gevolg van afkoeling en grondwrijving Gustaaf Bouquet - 12 maart 2021

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de toepassing van een geluidsarme oppervlaktetextuur, maken dat beton weer een 'salonfähig' alternatief is voor auto(snel)wegen en zwaar belaste wegen. Om een voegloze weg te kunnen realiseren, worden betonverhardingen vaak uitgevoerd in 'doorgaand gewapend beton' (DGB). Dit om de scheurvorming als gevolg van temperatuurverandering en krimp te beperken. In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven hoe optredende vervormingen en normaalkrachten, als gevolg van afkoeling, kunnen worden berekend, rekening houdend met grondwrijving en relaxatie.

In Nederland wordt voor wegen en verhardingen minder beton toegepast in vergelijking met de ons omringende landen zoals Duitsland en België. Toch zijn er situaties waarin beton de meest economische oplossing is, zowel in ongewapend beton (OGB) als in doorgaand gewapend beton (DGB). Voorbeelden zijn rotondes (DGB), busstations (OGB), verhardingen voor containeroverslag (OGB) en zwaar belaste wegen en verhardingen in de industrie (OGB & DGB, foto 1). Dit artikel richt zich op de mogelijkheden van DGB in betonwegen.

Ontwerpfilosofie DGB

Betonverhardingen in DGB worden voorzien van wapening in langsrichting. Deze wapening (veelal Ø16 of Ø20 met ρ0 = 0,75%) wordt betrekkelijk hoog aangebracht omdat de grootste opgelegde vervormingen aan de bovenzijde van de plaat optreden (fig. 2). Omdat de regelgeving betreffende betonverharding in Nederland zeer beperkt is, wordt er op onderdelen regelmatig gebruikgemaakt van de Belgische ervaring en richtlijnen.

Conform de Belgische standaard [1] is een dekking op de wapening annex slijtlaag van 80 mm gebruikelijk. De betonverharding moet worden aangelegd op een sandwich- of tussenlaag van asfaltbeton. Deze laag dient in de gebruiksfase als waterdichte laag, waardoor erosie van de wegfundering wordt voorkomen. De laag wordt in hoogte afgewerkt tot onder het vereiste profiel, waardoor de dikte van de betonverharding overal nagenoeg constant is. Dit is van belang om een zo constant mogelijke wrijving te realiseren en daarmee een gelijkmatig verdeelde scheurafstand en scheurwijdte te krijgen.

Dimensionering van de dikte van betonverhardingen voor wegen vindt plaats op basis van de buigtrekspanningen ter plaatse van de dwarsvoegen

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren