Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / CROW

CROW

Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. Dit gebeurt op not-for-profit basis, dus zonder winstoogmerk. De stichting is erop gericht om voldoende inkomsten te genereren om de kosten die gemaakt worden te dekken. 

In samenwerking met de praktijk zorgt CROW voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan contractsystematiek, of aan  richtlijnen op het gebied van veiligheid.

Verbinden en verankeren
Bij CROW staan samenwerken, groei in kennis en het delen van kennis centraal. Samen met samenwerkingspartners bedenken we (in werkgroepen) slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. CROW verbindt hen, met als doel het optimaal uitvoeren van beleids-, uitvoerings- en beheertaken.

Sinds 1 januari dit jaar heeft CROW de Grond-, Weg- en Waterbouw portefeuille (GWW) overgenomen van het voormalige SBRCURnet. Met de overdracht zijn onder meer de CUR-aanbevelingen en het betonprogramma bij CROW terecht gekomen.

Met ons netwerk van experts ontwikkelen we al dertig jaar producten waar de praktijk naar uitkijkt. Door deze samenwerking is er draagvlak voor onze richtlijnen, oplossingen en producten. We maken kennis direct toepasbaar voor de praktijk. Producten zijn bijvoorbeeld cursussen, richtlijnen, handboeken en systematieken.

CROW faciliteert kennisdeling, bevordert kennistoepassing en duidt beschikbare informatie. CROW richt zich hierbij op de praktijk van vandaag en morgen. De kennisproducten van CROW bieden houvast en zekerheid en zijn de maatstaf in het vakgebied, vaak al decennia lang.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren