Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home /

Non-stop constructief onderzoek vloeren voor nieuwe winkels Jumbo

ma 7 nov 2022

Er is doorlopend werk aan de winkel bij Maters en De Koning voor constructief onderzoek van jaarlijks tientallen nieuwe en bestaande supermarkten van Jumbo in ons land. Sinds 2017 is het concern op de radar bij het ingenieursbureau. Constructeur Cris Krijger: "Een vast onderdeel van het onderzoek is een beoordeling van de vloer: is die geschikt voor de gebruiksbelasting?".

- Gesponsord artikel - 

In vrijwel alle regio’s in Nederland zijn de winkels van Jumbo te vinden, herkenbaar aan hun geel/zwarte huisstijl. Er komen ook nieuwe winkels bij, veel in nieuwbouw, maar soms ook in bestaande panden. Is dat laatste het geval, dan laat Jumbo door Maters en De Koning onderzoeken of een pand tot winkel kan worden verbouwd en kan op basis van die uitkomst worden bepaald of een investering in een pand rendabel is of niet. “In een standaard onderzoek dat we doen richten we ons onder andere op de vraag of de vloer geschikt is voor een winkelfunctie”, aldus Krijger. Het ingenieursbureau is actief in de waterbouw, infrastructuur en bouw en industrie, met ontwerp, technisch advies, detachering en contractering; van veel markten thuis dus. Krijger vindt in het bedrijf een bijzonder fijne werkgever die hem al 20 jaar perspectief biedt.

Archiefstukken verzamelen

De onderzoeksopdracht van Jumbo heeft onder andere als doel om vast te stellen of de vloer geschikt is voor een winkel. En er vloeit vaak een vervolgvraag uit voort: kan er bijvoorbeeld een extra tegellaag over de bestaande worden aangebracht? Als bestaande tegellagen niet hoeven te worden verwijderd, is dat uiteraard interessant vanuit kosten- en tijdoverwegingen.

Om daarvoor aan de noodzakelijke broninformatie te komen, vragen Krijger en zijn collega’s archiefstukken op van het gebouw. Eerst bij de opdrachtgever, en soms ook via de eigenaar van het pand als ze de informatie niet eenvoudig compleet krijgen. Vaak wordt ook gecheckt bij de gemeente, die heeft immers vanwege vergunningen veel informatie voorhanden. Meestal is dit volledig digitaal, soms is bij een ouder gebouw fysieke inzage nodig, als de informatie niet is gedigitaliseerd.

Het komt soms voor dat hieruit geen of te weinig bruikbare informatie gehaald kan worden. Het lukt dan nog wel eens om bij de aannemer of ontwerpende partij van destijds informatie boven water te krijgen. De volgende stap is op basis van de dan beschikbare archiefstukken de oorspronkelijke bouw te analyseren, zoals welke type vloer het betreft en welke belastingen in de ontwerpfase zijn aangehouden.

Proefboringen achterhalen vloeropbouw

De vloeropbouw laten we in het werk checken”, vertelt Krijger. “We geven advies proefboringen te doen om te controleren of de ontwerpuitgangspunten overeenkomen met de werkelijkheid. Zo achterhalen we het type vloer, de constructiedikte en het aantal afwerkingen op de vloer. Soms zijn al extra tegellagen aangebracht. Met een proefboring achterhalen we de werkelijke opbouw. Het kan zijn dat we adviseren om bestaande afwerklagen te verwijderen, omdat er geen reserves zijn voor extra belasting.” Een proefboring geeft ook uitsluitsel of een vloer vrijdragend is, of op zand gestort, zegt hij. Als je een proefboring door en door boort, kun je zien of er nog een vrije ruimte onder de vloer is. Essentiële informatie: bij een vloer op zand wordt de vloerbelasting direct naar de ondergrond afgedragen, waardoor de sterkte van ondergeschikt belang is.

In sommige gevallen laat Maters en De Koning ook overspanningslengtes onderzoeken van vrijdragende vloeren. Hierbij is inspectie onder de vloer noodzakelijk. En is er van te voren te weinig informatie? Dan laat het ingenieursbureau (destructief) onderzoek uitvoeren, waarbij in het werk beton- en wapeningsmonsters worden genomen, die in het laboratorium worden beproefd om de sterkte-eigenschappen van het materiaal te achterhalen.

Locatie proefboring

Betonkern na proefboring

Betondrukproef in laboratorium

Trektest wapening laboratorium

Soms versterkende maatregelen nodig

Ook haalbaarheidsonderzoeken

Voor sommige projecten voert Maters en De Koning haalbaarheidsonderzoeken voor Jumbo uit. Dit is aan de orde als er specifieke versterkingen nodig zijn. Onderzocht wordt dan of zo’n investering rendabel is voor Jumbo, op basis van diverse varianten inclusief kostenraming. Bij een positief besluit werkt het ingenieursbureau een variant op detailniveau uit met tekeningen en constructieberekeningen voor vergunningaanvraag en uitvoering.

Bij rekentechnische controles wordt altijd BRISwarenhuis geraadpleegd, vertelt Krijger. “Bij dit type panden heb je te maken met NEN 8700, die bestaande constructies op niveau van verbouw beoordeelt.” Krijger waardeert met name het flexibel kunnen zoeken in deze digitale bouwbibliotheek, ook binnen de categorieën. ”Groot voordeel voor ons is dat BRIS altijd actueel is, met als pluspunt dat de Nationale Bijlagen integraal zijn opgenomen in de normen. Het is fijn werken omdat je die informatie er gelijk bij hebt. We hoeven er geen verschillende normen op na te slaan.” Het ingenieursbureau is klant sinds 2021 en had daarvoor een proeflicentie.

Vast format

De samenwerking tussen Jumbo en Maters en De Koning is een goed lopende trein met een geolied proces. Het vaste format van het constructieve onderzoek is ontstaan door het werk voor de Jumbo-winkels, vertelt Krijger. Hoewel in principe ieder pand zijn eigen vraagspecificatie heeft, is de aanpak identiek. Dat heeft een efficiencyslag gegeven waar ingenieursbureau, Jumbo én ook andere klanten baat bij hebben.

Meer informatie

Wil je meer weten over het constructief onderzoek van Jumbo-supermarkten en de rol die BRISWarenhuis daarbij speelt, kijk dan op www.bris.nl of neem contact op met Maters en De Koning.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren