Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Invloedsfactoren scheurvorming

Parameterstudie scheurwijdte Matthijs de Hertog, Nobleo - 6 oktober 2022

De berekening van de scheurwijdte in een betondoorsnede is voorgeschreven in artikel 7.3.4.van NEN-EN 1992-1-1. Deze berekening is gebaseerd op een aantal invoerparameters die betrekking hebben op de doorsnede en op de toegepaste materialen, een aantal vaste parameters en de spanning in het wapeningsstaal onder de te toetsen belastingcombinatie. Om meer inzicht te krijgen in de invloed van de verschillende inputparameters op de berekende scheurwijdte zijn een aantal scheurwijdteberekeningen gemaakt, waarbij verschillende inputparameters worden aangepast om de invloed daarvan op de rekenkundige scheurwijdte te beschouwen.

Rekenen in de praktijk

In het artikel ‘Berekening staalspanning wapening’ in de rubriek ‘Rekenen in de praktijk’, wordt beschreven hoe bij een bepaalde geometrie de optredende spanning in de wapening kan worden berekend, een belangrijk onderdeel van de berekening van de scheurwijdte.

De berekening van de scheurwijdte wordt door een groot aantal parameters bepaald. Deze scheurwijdte kan onder meer door aanpassingen aan de geometrie en toegepaste materialen worden beïnvloed. In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het beton (fct,eff), de wapeningsconfiguratie (dekking c, staafdiameter Ø, toepassen van drukwapening) en het aanpassen van de geometrie (verhogen doorsnede, verhogen wapeningsverhouding) op de berekende scheurwijdte.

Berekening scheurwijdte

In NEN-EN 1992-1-1, artikel 7.3.4 is onderstaande formule (7.8) gegeven voor het berekenen van de scheurwijdte wk:

wk = sr,max · (εsmεcm)

waarin:
sr,max    is de maximale scheurafstand
εsmεcm het verschil tussen de gemiddelde rek in de wapening en de gemiddelde betonrek tussen de scheuren

Deze waarden worden bepaald met onderstaande formules:

sr,max=k3c+k1k2k4ρp;effεsm-εcm=σs-ktfct;effρp;eff1+αeρp;effEs0,6σsEs

waarin:
Ø              diameter van het betonstaal
c               betondekking
ρp;eff         effectieve wapeningsverhouding
σs             trekspanning in het betonstaal
fct;eff         gemiddelde treksterkte van beton op het tijdstip dat de eerste scheurvorming wordt verwacht
Es             rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus van betonstaal
αe                = Es/Ecm verhouding elasticiteitsmoduli staal en beton
kt               parameter belastingduur
k1              parameter aanhechteigenschappen van de beschouwde wapening
k2              parameter rekverdeling
k3 en k4     overige parameters (vaste waarden)

De parameters fct;eff, αe en Es zijn afhankelijk van de gekozen betonsterkteklasse en staalkwaliteit, de parameters σs, ρp;eff, c en Ø zijn afhankelijk van de geometrie van de beschouwde doorsnede en de parameters kt, k1, k2, k3 en k4 zijn gegeven in de norm en deels afhankelijk van de aanhechtingseigenschappen van de wapening en de belastingssituatie.

Bovenstaande formules zijn goed te programmeren in een rekensheet.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren