Kennisplatform over betonconstructies

Invloed microscheurvorming op krimp van beton
Onderzoek eigenspanningen en microscheurvorming (2)
Gustaaf Bouquet

ma 27 juli 2020
artikel

De in cementsteen optredende krimp heeft krimp van beton tot gevolg. De grootte van deze betonkrimp is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid en stijfheid van het toeslagmateriaal, maar ook van de mate waarin microscheurvorming in de cementsteen optreedt. In een promotieonderzoek [1] is het effect onderzocht van het ontstaan van microscheurvorming als gevolg van de krimp van beton.

Promotieonderzoek

Gustaaf Bouquet is gepromoveerd aan de TU Delft, fac. CiTG met het onderzoek ‘Effect of relaxation on eigenstresses and microcracking in concrete under imposed deformation’. Zijn promotoren waren prof.dr.ir. Klaas van Breugel en prof.dr.ir. Erik Schlangen. Co-promotor was dr.ir.drs. René Braam.
Het proefschrift is te downloaden op https://repository.tudelft.nl.
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij aanwijzingen en advies van prof.dr.ir. Klaas van Breugel en dr.ir.drs. René Braam.

Tweeluik

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik. In dit tweede deel wordt ingegaan op de invloed van microscheurvorming op de grootte van de krimp van beton. In het eerste deel, ‘Effect van relaxatie op grootte van eigenspanningen’ wordt de invloed beschreven van relaxatie op de grootte van door krimp veroorzaakte eigenspanningen.

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren