Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Innovatie is het toverwoord

Innovatiepartnerschap Kademuren (1): Vernieuwingsopgave van Amsterdamse kademuren Patrick Spaan - 9 augustus 2022

In Amsterdam zijn kilometers kademuur in slechte staat. Een enorme opgave in een complexe, historische binnenstad. De gemeente zet de innovatieve denkkracht van de markt in voor deze enorme opgave. In 2020 zijn drie marktcombinaties geselecteerd op basis van hun innovatieve ideeën. Deze zijn de laatste ontwikkelfase ingegaan om hun concepten in praktijk te brengen.

Artikelenserie IPK

Over het Innovatiepartnerschap Kademuren verschijnen in Cement vier artikelen. Dit eerste artikel is een toelichting op het Innovatiepartnerschap. Het tweede artikel (‘Kade van de toekomst’) gaat over de combinatie Kade 2.020 en het derde (‘Behoud historische binnenstad met Koningsgracht’, Cement 2022/6) over de combinatie Koninggracht. Het vierde artikel is van combinatie G-Kracht (Cement 2022/7).

In het kort

  • Amsterdam stad heeft zo’n 600 km aan kademuur, waarvan 200 km op houten palen staat en een groot deel in slechte staat verkeert.
  • Een doelstelling van het programma is om de opgave sneller en met veel minder overlast uit te voeren dan de aanpak tot dusver.
  • Voor de kademuurvernieuwing is besloten de relatief nieuwe aanbestedingsmethode Innovatiepartnerschap in te zetten.
  • De kracht van het innovatiepartnerschap zit hem in de samenwerking met de markt.
  • In 2020 is de aanbesteding afgerond en is opdracht verleend aan drie marktcombinaties: Kade 2.020, Koningsgracht en G-Kracht.
  • Binnen het IPK zijn relatief weinig kaders in het contract meegegeven, om zo de ontwerpvrijheid te maximaliseren.
  • De techniek, en daarmee ook de technici, hebben een prominente rol in dit traject.

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met water. De historische grachtengordel geniet wereldwijde bekendheid en is hét symbool van Amsterdam. De 600 km aan kademuren verbinden de wijken en buurten met elkaar en geven de stad karakter. Bij de aanwijzing tot werelderfgoed in 2010 werd de grachtengordel door Unesco bestempeld als ‘masterpiece of hydraulic engineering, town planning, and a rational programme of construction and bourgeois architecture’.

De kades in de Amsterdamse binnenstad zijn vaak meer dan honderd jaar oud. Om het verouderde areaal programmatisch op te pakken is het programma Bruggen en Kademuren opgericht. Van de 600 km kademuur verkeert een groot deel in slechte staat. Daarnaast behoren 850 bruggen tot de scope van het programma. Een flink deel van deze objecten ligt in de historische binnenstad, wat een extra dimensie geeft aan de opgave. Zo worden strenge eisen gesteld om het historisch aangezicht van de stad te beschermen. Ook moeten er logistieke oplossingen worden bedacht voor het tijdelijk verplaatsen van de vele woonboten langs de kades. Verder staan beschermwaardige bomen op de kades, die de gemeente wil behouden zonder de kadelijn richting het water te verschuiven. Ten slotte zijn er nog de oude, monumentale grachtenpanden op korte afstand tot de kademuren, wat zeer strenge eisen geeft aan de omgevingsbeïnvloeding tijdens de uitvoering. Met name de funderingswerkzaamheden en het aanbrengen/verwijderen van bouwkuipen zijn risicovolle activiteiten met betrekking tot deze belendingen. En dat terwijl de stad tijdens de werkzaamheden bereikbaar moet blijven.

Een doelstelling van het programma is om deze opgave stukken sneller en met veel minder overlast uit te voeren dan de aanpak tot dusver. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk alternatieve oplossingen en werkwijzen in te zetten. Voor de kademuurvernieuwing is daarom besloten de relatief nieuwe aanbestedingsmethode Innovatiepartnerschap in te zetten: het Innovatiepartnerschap Kademuren (IPK).

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren