Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

HIVIBE – Monitoring van trillingen in hoogbouw

Naar een Nationaal Programma Hoogbouwmonitoring Okke Bronkhorst, Chris Geurts - 29 januari 2022

Het trillingsgedrag van hoogbouw wordt niet goed voorspeld met de huidige rekenmethoden. De invloed van de ondergrond in de Nederlandse Delta speelt hierbij een belangrijke rol. Een consortium genaamd HIVIBE bouwt daarom kennis op over het trillingsgedrag van hoogbouw in Nederland door metingen uit te voeren aan acht hoge gebouwen, waaronder De Zalmhaven. Het doel van deze kennisontwikkeling is een betrouwbare voorspelling van windtrillingen in de ontwerpfase van hoogbouw. Het is de ambitie van het consortium om te komen tot een Nationaal Programma Hoogbouwmonitoring.

In het kort

  • Er is een trend naar hoger, lichter en slanker bouwen en het wordt steeds belangrijker het trillingsgedrag goed te voorspellen
  • Diverse metingen stonden aan de basis van de eerste vuistregels voor demping en eigenfrequenties van gebouwen
  • Uit een vergelijking van meetresultaten met waarden in richtlijnen bleek de noodzaak van betere voorspellingsmodellen voor de demping
  • De fundering en de amplitude van de trillingen spelen een grote rol in het trillingsgedrag van hoogbouw
  • Nieuwe inzichten over de invloed van amplitudeafhankelijkheid en tijdsduur kunnen alleen worden verkregen met trillingsdata, gemeten over een langdurige periode
  • Het HIVIBE-consortium heeft als doel om aan de hand van metingen tot een nauwkeuriger voorspelling van het trillingsgedrag van hoogbouw te komen
  • Het is de ambitie van het HIVIBE-consortium om tot een Nationaal Programma Hoogbouwmonitoring te komen

Hoger, slanker, lichter

Hoogbouw is aan een sterke groei bezig, zowel wereldwijd [1] als in Nederland [2]. Alle grote steden in Nederland omarmen hoogbouw in hun visie op stadsontwikkeling. Er is niet alleen een trend naar hoger maar ook naar slanker en tegelijk naar toepassing van andere materialen (zoals hout of hogesterktestaal en -beton). Duurzaamheidseisen vragen om lichtere gebouwen met minder materiaalgebruik. Het steeds hoger, lichter en slanker bouwen maakt gebouwen gevoeliger voor wind. De wind veroorzaakt trillingen in het gebouw die gevolgen kunnen hebben voor de constructieve veiligheid (in de uiterste grenstoestand, UGT) en voor de beleving van gebruikers (in de bruikbaarheidsgrenstoestand, BGT). 

Beter voorspellen

Inmiddels is met De Zalmhaven (foto 1) de grens van 200 m hoogte gepasseerd in Nederland. Rond deze hoogte wordt de beleving van de trillingen door gebruikers bepalend voor de dimensionering van de constructie. Het wordt dus steeds belangrijker dit gedrag goed te voorspellen [3], om enerzijds te voorkomen dat achteraf problemen ontstaan die kostbare ingrepen vergen en anderzijds in het ontwerp niet te conservatief te zijn en onnodig veel materiaal te gebruiken.

Eerste vuistregels voor trillingsgedrag van hoogbouw

Het trillingsgedrag van hoge gebouwen wordt al onderzocht sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. De eerste experimenten werden gedaan aan het Empire State Building. Een beschrijving van die eerste experimenten is bijvoorbeeld te vinden in Holmes en Bekele [4]. In de jaren 60, 70 en 80 is dit onderzoek verder ontwikkeld door onder andere Davenport [5], Ellis [6] en Jeary [7] om tot generieke regels voor het trillingsgedrag te komen. In Nederland zijn toen ook de eerste trillingsmetingen uitgevoerd door Van Koten [8] aan diverse gebouwen (tabel 1). Deze metingen stonden aan de basis van de eerste vuistregels voor demping en eigenfrequenties van gebouwen (zie kader Vuistregels), die ook nu nog worden gebruikt in de normen. 

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Mark Jol 03 februari 2022 17:02

Dit is een belangrijk onderwerp. Vereenvoudiging en metingen zijn altijd belangrijk, parallel aan diepgaander wetenschappelijke benadering. Mijn afstudeerwerk (en Stevinrapport TUDelft, 1988) was a.h.v. diverse literatuur van V.Koten, toegepast op windspectra (windvlagen) op offshore affakkelconstructies, dynamica en opslingering, en vereenvoudiging van formules voor eigenfrequenties.

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren