Kennisplatform over betonconstructies

Gronings Deltaplan
Toine van Casteren

woe 22 april 2015

De zomer is in aantocht en de recessie is voorbij! Dat zijn mooie perspectieven, maar voor de bouw ziet het er vooralsnog niet zonnig uit. En dat zal voorlopig wel zo blijven, Nederland is af, de oude volumes komen niet meer terug en de bouw is te druk met overleven. Misschien kan een 'Gronings Deltaplan' uitkomst bieden.

Direct na de overstromingen in 1953 kwam het eerste baanbrekende advies van de Deltacommissie tot verhoging van de Schouwense Dijk en afsluiting van de Hollandse IJssel. Enkele decennia later kunnen we vaststellen dat het uiteindelijke Deltaplan het overstromingsgevaar heeft weggenomen, de economie flink heeft gestimuleerd en de Nederlandse (water-)bouw en kenniseconomie onbetwiste wereldfaam heeft gebracht.

We beschikken inmiddels over superieure infrastructuur, dijken, dammen, bruggen en sluizen maar er zijn ook excellente oplossingen voor landaanwinst en het voorkomen van verzilting ontwikkeld. Tevens zijn fantastische recreatiegebieden gerealiseerd. Technische oplossingen die in harmonie met natuur en visserij ook van duurzaam onderscheidend belang zijn gebleken voor de bv Nederland: goede investeringen, een exportproduct van topklasse.

Je zou met zo'n zelfde bril eens naar de problematiek in Groningen kunnen kijken. Overheid en bouw hebben een geweldige kans om samen de bevingen zo goed mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd excellente aardbevingsbestendige bouw en infrastructuur voor de lage landen te ontwikkelen opdat economie, welzijn en veiligheid nu en in de toekomst harmonieus gegarandeerd blijven. En dat plan moet er snel komen, want de gaskraan gaat steeds verder dicht en structurele oplossingen lijken steeds verder weg.

De Stichting Vrienden van Groningen Centraal heeft inmiddels een spoedprocedure bij de Raad van State gewonnen om Minister Henk Kamp de gaskraan in Loppersum nog verder dicht te laten draaien. Als klap op de vuurpijl ligt bij schade vanaf heden ook de bewijslast bij NAM om aan te geven dat schade niet door gaswinning is ontstaan. In commercieel opzicht is dat een moeilijke spagaat, want in totaal heeft de Nederlandse gaswinning sinds de jaren '60 weliswaar meer dan ? 265 miljard aan aardgasbaten opgeleverd, maar er is niet echt gereserveerd voor andere tijden. En nu is dat geld hard nodig.

De gasinkomsten zijn nodig voor onze economie, maar ook om uit deze impasse te komen. Neem daarom als industrie snel het initiatief en schrijf samen met de overheid masterplan voor de bouw van de ultieme aardbevingsbestendige steden voor de toekomst. Spannende bouwwerken en constructies waarbij de beste bouwtechnieken, de slimste en energiezuinige installaties, de meest duurzame materialen, sustainable ontwerpen en een cradle-to-cradle-mindset wordt toegepast. Dus stop onderhand eens met die domme jaren dertig woningen uit de vorige eeuw en richt je op baanbrekende hypermoderne 2030 woningen, techniek van de toekomst. Dan hoeft die gaskraan wellicht ook niet helemaal dicht.

De stad Groningen kijkt in ieder geval wel verder dan de neus lang is. Bij tienduizend Stadjers valt volgende week een uitnodiging op de deurmat om zich aan te melden voor de G1000 Burgertop in juni. Dat is een bijeenkomst van duizend Groningers om te praten over de toekomst van hun stad. Misschien dat zij wel met een gedegen plan komen.

Toine van Casteren

Directeur van B|A|S Research & Technology

Lees ook eedere blogs van Toine van Casteren.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Inschrijving geopend!

Je kunt je nu aanmelden voor de online Softwaredag op 28 oktober

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren