Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete Vol. 23/4

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 8 november 2022

Structural Concrete Vol. 23/4 (augustus 2022) bevat een variatie aan papers, dit keer met een focus op materiaalgedrag. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting.

Rubriek Structural Concrete

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar).

De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Opvallend: in dit nummer staat ook een artikel (short project note) over het Theemswegtracé, geschreven door Steven de Mos (Havenbedrijf Rotterdam) en Wiljan de Moor (Movares). Deze paper ‘The Theemsweg Route: A new high-level railway line’ is gebaseerd op een artikelenserie die eerder in Cement 2021/1 is verschenen. Dit is, net als de rubriek Gelezen in Structural Concrete, het resultaat van de samenwerking tussen Cement en Structural Concrete.

Invloed hogere temperatuur op microstructuur en eigenschappen beton

In een Indiaas onderzoek is de invloed van hogere temperatuur op de microstructuur en daarmee de thermische en mechanische eigenschappen van beton nader onderzocht.

Beton verliest sterkte bij hogere temperaturen. Dit komt vooral door een toename van de poriegrootte en het ontstaan van microscheurtjes bij een temperatuur lager dan 400 °C. Tussen 400 en 600°C is het door warmte geactiveerd chemisch-fysisch proces in verharde cementpasta de belangrijkste oorzaak van sterkteverlies.

Ook de thermische eigenschappen (soortelijke warmte, thermische geleidbaarheid en dichtheid) variëren met de betontemperatuur. De soortelijke warmte blijft tot 200 °C gelijk, terwijl de thermische geleidbaarheid en dichtheid afnemen. Ook het soort toeslagmateriaal heeft invloed. Zo presteert kalkhoudend toeslagmateriaal ten aanzien van mechanische en thermische eigenschappen beter dan grind bij een verhoogde temperatuur.

Verder neemt de treksterkte van de wapening af bij een hogere temperatuur, wat ook geldt voor de hechtsterkte tussen de wapening en het beton. Tot slot wordt het afspatgedrag genoemd dat wordt gekenmerkt door drie hoofdmechanismen: thermische spanningen, dampdruk in de capillaire poriën en uitgeoefende belastingen.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren