Kennisplatform over betonconstructies

Eerste kamer stemt op 14 mei over Wet Kwaliteitsborging

do 2 mei 2019

De veelbesproken Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt op 14 mei in stemming gebracht in de Eerste Kamer. De Tweede kamer stemde in 2017 al in met de wet, maar tot een stemming in de Eerste Kamer was het tot nu toe niet gekomen.

Het doel van het de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is de bouwkwaliteit te verhogen. De wet houdt onder meer in dat preventieve toetsing van bouwwerken door de gemeente vervalt. In plaats daarvan moeten private partijen methodes ontwikkelen waarmee wordt bewaakt dat aannemers zich houden aan het Bouwbesluit. Dit komt dus min of meer neer op privatisering van het bouwtoezicht. 

De meningen over de wet lopen sterk uiteen. Gemeenten zijn bang voor een onduidelijke rol voor bevoegd gezag. Ze houden namelijk wel een handhavende rol, maar geen toetsende. Dat bezwaar is gotendeels weggenomen, sinds minister Ollongren van BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in januari een bestuursakkoord hebben getekend. Ook aannemers hebben zo hun bedenkingen. Bouwend Nederland heeft moeite met het duale karakter. Voorzitter Maxime Verhagen, recent in een inteview met Cement: "Enerzijds moeten bouwbedrijven wij zelf de kwaliteitsborging gaan organiseren, anderzijds houdt de gemeente een rol. De leges gaan daardoor niet omlaag. Terwijl het daar ooit wel om begonnen is. Het zal dus kostenverhogend werken. Wat ons betreft tuig je ofwel de gemeenten beter op en laat hen alles doen. Ofwel je legt alles neer bij een externe kwaliteitsborger.”

Verder heeft Bouwend Nederland er moeite mee dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen professionele opdrachtgevers en particuliere opdrachtgevers.

Debat

Het laatste debat over de wet in de Eerste Kamer (derde termijn) was op 23 april. Daaruit bleek wel weer dat ook de politieke partijen sterk zijn verdeeld. De uitkomst van de stemming is dan ook zeer onzeker. Ondanks alle bezwaren wil minister Ollongren het wetsvoorstel echter niet aanpassen. Als het plan wordt wegestemd, is het volgens haar aan de gemeenten om zelf het bouwtoezicht te verbeteren. Maar een uitgewerkt plan daarvoor is er nog niet. Bovendien is door alle onzekerheid, de capaciteit bij gemeentes voor het uitvoeren van kwalitatief goed toezicht sterk gereduceerd.

Reacties

Pieter Lanser 09 mei 2019 16:08

Zolang partijen de hete aardappel graag bij een ander op het bord blijven leggen, zal het met de Wet Kwaliteitsborging Bouw niets worden.

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren