Kennisplatform over betonconstructies

Wet Kwaliteitsborging weer stap dichterbij

di 22 jan 2019

Minister Ollongren van BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op 17 januari een bestuursakkoord getekend over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) . Het akkoord zorgt voor meer duidelijkheid over de rol van gemeenten.

Het akkoord bevat onder meer afspraken over de voorwaarden waaronder de wet kan worden ingevoerd. Uitgangspunt is invoering per 2021, tegelijk met de Omgevingswet. Afgesproken is dat de wet alleen in werking zal treden als er voldoende waarborgen zijn dat bouwprojecten onder het nieuwe stelsel doorgang kunnen vinden. In het akkoord is ook geregeld dat er meer proefprojecten komen.

Aan de wet zelf is niets gewijzigd. Die is nog steeds hetzelfde als in 2017, toen een stemming in de Eerste Kamer werd afgeblazen. Er leek destijds namelijk geen meerderheid te zijn. Omdat een nieuw kabinet op komst was, werd de stemming tot nader order opgeschort.
De wet komt nu wel weer op de agenda van de Eerste Kamer. Wanneer er gestemd gaat worden, is nog niet duidelijk. De verdere procedure wordt een dezer dagen vastgesteld. Minister Ollongren heeft er alvast alle vertrouwen dat er nu wel een meerderheid is. Of zij daarin gelijk heeft, is de vraag. Bij diverse marktpartijen bestaan nog altijd belangrijke bezwaren, zo blijkt uit diverse berichten in de media.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen houdt onder meer in dat preventieve toetsing van bouwwerken door de gemeente vervalt. In plaats daarvan moeten private partijen methodes ontwikkelen waarmee wordt bewaakt dat aannemers zich houden aan het Bouwbesluit.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord en de brief van de minister aan de Eerste kamer zijn te downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren