Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Dwarskrachtweerstand in gebieden zonder buigscheuren (I)

Evaluatie van het Eurocode 2-model voor het bepalen van de weerstand tegen afschuiftrekbreuk voor voorgespannen liggers zonder beugels Marco Roosen, Yuguang Yang - 12 november 2021

Het weerstandsmodel volgens de Eurocode 2 voor afschuiftrekbreuk gebruikt de axiale treksterkte als criterium voor de maximale hoofdtrekspanning waarbij afschuiftrekbreuk ontstaat. Dit lijkt een onveilige aanname omdat bekend is dat de treksterkte afneemt in de aanwezigheid van laterale hoofddrukspanningen (de 'bi-axiale sterkte'). Daarnaast wordt hierbij geen rekening gehouden met het fenomeen dat de treksterkte lager wordt wanneer het gebied met zeer hoge hoofdtrekspanningen groter wordt (het 'scheur-schaaleffect'). Verder geldt dat voor het bepalen van de hoofdtrekspanningen de Eurocode 2 uitgaat van een lineair-elastische spanningsverdeling. Uit de literatuur is echter bekend dat de hoofdtrekspanningen in gebieden zonder buigscheuren worden beïnvloed door het ontstaan van buigscheuren aan de rand van dit gebied. Deze onzekerheden vormden de aanleiding om de geschiktheid van het Eurocode 2-model voor afschuiftrekbreuk eens grondig te evalueren.

Twee artikelen over promotiestudie

Dit is het eerste van twee artikelen naar aanleiding van de promotiestudie van Marco Roosen aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, afdeling Engineering Structures, groep betonconstructies. Titel van zijn onderzoek was ‘Shear failure of prestressed girders in regions without flexural cracks’. Zijn promotor was prof.dr.ir. M.A.N. Hendriks en dr.ir. Y. Yang zijn copromotor. Hij is verder begeleid door onder meer dr.ir. Cor van der Veen en ir. Dick Schaafsma. Het proefschrift is te downloaden op https://repository.tudelft.nl.

Beide artikelen beschrijven het bepalen van de dwarskrachtweerstand voor de gebieden van voorgespannen liggers zonder buigscheuren. Het eerste artikel gaat over afschuiftrekbreuk bij voorgespannen liggers zonder (of met weinig) beugels. Het tweede artikel gaat over de dwarskrachtweerstand na het ontstaan van een afschuiftrekscheur bij voorgespannen liggers met beugels. Dit tweede artikel verschijnt eind 2021.

Bruggen en viaducten worden steeds intensiever gebruikt door het verkeer. Voor oudere bruggen kan de huidige verkeersbelasting hoger zijn dan de verkeersbelasting waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp. Dit is een belangrijke aanleiding om de constructieve veiligheid van oudere bestaande bruggen en viaducten te onderzoeken.

Een deel van deze bruggen en viaducten bestaat uit voorgespannen betonnen liggers met een smal lijf (foto 1). Als te weinig dwarskrachtwapening is toegepast, zullen deze liggers onmiddellijk bezwijken bij het ontstaan van afschuiftrekscheuren. Deze vorm van bezwijken wordt afschuiftrekbreuk genoemd (foto 2).

Dit artikel evalueert het huidige weerstandsmodel volgens de Eurocode 2 [2] voor het bepalen van de weerstand tegen afschuiftrekbreuk. Het artikel beschrijft hoe de treksterkte wordt beïnvloed doordat (i) laterale hoofddrukspanningen aanwezig zijn die de treksterkte verminderen (‘bi-axiaal gedrag’ [3]) en (ii) geen rekening wordt gehouden met een ‘scheur-schaaleffect’ [4]. Deze laatste term verwijst naar het fenomeen dat als de omvang van het gebied met hoge trekspanningen toeneemt, ook de kans op een plek met een lagere treksterkte toeneemt. Verder onderzoekt het artikel hoe door het ontstaan van buigscheuren de hoofdtrekspanningen worden beïnvloed in de gebieden zonder buigscheuren. Dit artikel is gebaseerd op het eerste deel van een recent proefschrift met de titel ‘Dwarskracht-bezwijken van voorgespannen liggers in gebieden zonder buigscheuren’ [5].

Bij praktische toepassingen van het Eurocode 2-model voor de weerstand tegen afschuiftrekbreuk, wordt veelal niet de dwarskrachtweerstand VRd,c bepaald, maar wordt een toets uitgevoerd op de maximale hoofdtrekspanning

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren