Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Duurzame kansen voor de constructeur

Redactie van Cement in gesprek met vier ontwerpleiders Henk Wapperom - 17 mei 2021

Het is niet langer de vraag óf de constructeur een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de duurzaamheid en meer in het bijzonder de reductie van de CO2-uitstoot, maar veel meer wát die bijdrage dan zou moeten zijn. De zeer recent binnen het Betonakkoord ontwikkelde Road Map CO2 spreekt van in totaal 25 handelingsperspectieven. In eerste oogopslag lijkt de constructeur op slechts 5 hiervan te worden aangesproken. Nadere bestudering echter laat zien dat er misschien wel 15 of meer opties zijn waar hij zich kan laten gelden. Maar is de constructeur zich daar wel bewust van? Heeft hij zich de laatste decennia door alle marktontwikkelingen en de negatieve prijsspiraal die daar het gevolg van was, niet te veel de kaas van het brood laten eten?

Gesprekspartners

De redactie van Cement sprak met:

Pim Peters (lb) Registerontwerper / Partner, IMd Raadgevende ingenieurs

Maurice Hermens (rb) Registerontwerper / Leading professional, Royal HaskoningDHV

Remco Lensen (lo) Hoofd Ontwerp & Voorbereiding, Mobilis / Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen

René Sterken (ro) Registerontwerper / Hoofd Realisatie Projecten, BAM Advies & Engineering

Welke rol zien jullie weggelegd voor de constructeur in het duurzaamheidsdebat?

Peters: “Vanuit het schetsontwerp van de architect maakt de constructeur een ontwerp waarmee hij het bouwwerk overeind denkt te kunnen houden. Dat is het moment dat hij in alternatieven denkt. De laatste tijd nemen wij in dat stadium direct de MPG-berekening mee (MilieuPrestatie Gebouwen, red.). Daar kunnen wij in mijn ogen ook in eerste instantie de meeste milieuwinst behalen. Bijvoorbeeld door materialen functioneel in te zetten en met elkaar te vergelijken. Nog te vaak kiezen we voor de variant die we altijd al toepassen en durven niet out-of-the-box te denken. Dat is ook begrijpelijk, want als je bijvoorbeeld al drie alternatieven bedenkt, moet je ook drie keer de milieulast berekenen om een zinnig antwoord te kunnen geven.”

Sterken: “Moet elke constructeur dat kunnen of zouden we dit binnen een bureau bij een specialist kunnen neerleggen?”

Peters: “Eigenlijk hebben we het hier over de constructief ontwerper. Hij moet duurzaam kunnen ontwerpen vanuit een MPG-berekening en bepaalt daaruit de keuze van de materialen.”

Sterken: “Ja, maar daarnaast moet hij ook kostenbewust kunnen ontwerpen en een maakbare en haalbare bouwmethodiek voorstellen. Met die milieulastberekening komt er dus nog iets bij waarvan hij nog niet alles tot in detail weet en dan maar de hulp van een specialist inroept.”

Lensen: “Sowieso moeten we een onderscheid maken tussen de utiliteitsbouw en de infra. Maar iedere constructeur moet wel de basiskennis bezitten. Want ook voor de kostprijs en de uitvoering zal hij spiegelen met een specialist.”

Hermens: “Als je een goed ontwerp wilt maken, moet je weten aan welke knoppen je kunt draaien en welke kant op. Het begint inderdaad met het hoofdontwerp, maar ook in de verfijning daarvan speelt de RO (registerontwerper, red.) een rol, ook al maakt hij niet zelf de detailberekeningen. Als je een kolom ontwerpt heb je al keuzes: denk aan een heel slanke kolom met een heel hoge betonsterkte en heel veel wapening erin; het is nodig dat de RO dan beseft dat dit ook heel veel milieukosten met zich brengt. Deze fase zit tussen het hoofdontwerp en het maken van variantenstudies in.”

Lensen: “In feite hebben we het hier over het wegnemen van de bron van ‘het kwaad’. Het beste is als je materiaal niet toepast. Maar wat doe je als je de kolom niet kunt weglaten? Een dikke kolom, lage sterkte; een dunne kolom, hoge sterkte; wel of niet voorspannen? Voor die keuzes moeten er kennis en hulpmiddelen zijn die de constructeur helpen de juiste afweging te maken.”

Sterken: “We weten allemaal dat de meest economische kolomvariant een kolom met hoge sterkte en circa 1% wapening is. We kunnen echter ook kiezen voor een zo klein mogelijke kolom met hoge sterkte en zo veel mogelijk wapening. Het hangt er sterk vanaf waar de opdrachtgever op stuurt. Bij hoogbouw is het netto vloeroppervlak zo belangrijk, dat ik bereid ben die negatieve duurzaamheidsaspecten op de koop toe te nemen. Je moet een integrale afweging maken en kunt niet alleen ontwerpen op duurzaamheid.”

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren