Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Machtsverheffen, een wiskundige operatie die wordt geschreven als x? waarbij twee getallen, het grondgetal x en de exponent n, betrokken zijn. Als n een positief getal is, komt machtsverheffen overeen met de herhaalde vermenigvuldiging. Ik kies nu voor het grondgetal Constructieve Veiligheid en neem de exponent in de letterlijke betekenis: 'een vooraanstaand vertegenwoordiger van een bepaalde stroming'. Oftewel: zeven keer de afkorting CV en bijbehorende exponenten.

Constructieve Veiligheid, de veiligheid die een constructie moet bezitten tegen bezwijken. Het borgen hiervan gaat niet zonder slag of stoot. Er is altijd weer een zwak excuus dat als er iets misgaat het altijd aan een ander ligt. Misselijk vind ik het! Even terug naar het grondgetal en de exponent, of letterlijk constructieve veiligheid in combinatie met een vooraanstaand vertegenwoordiger. Er ligt een kans om als constructeur je bijdrage te leveren om in de keten niet alleen te willen ontwerpen, maar ook uit te werken en vervolgens toezicht te houden. Het element lerend vermogen zou ik hieraan toe willen voegen.

Communicatieve Vaardigheden.  Professionele tegenspraak is een van de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan de orde stelt in zijn rapportage van oktober 2018. Belangrijk is dat we op een verantwoordelijke wijze elkaar moeten aanspreken. Dit kan en moet geen eenrichtingsverkeer zijn, dit vraagt eigenaarschap van twee kanten.     

Coëfficiënt van Variatie, de standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde. Het is een formule die handig is als u de resultaten van twee verschillende enquêtes of tests met verschillende resultaten wilt vergelijken. Hier ligt een grote uitdaging. Mijn persoonlijke mening is dat er nog steeds geen gezamenlijke agenda is. Stel je de ontwikkel-, bouw- en de constructieve branche de vraag hoe in de toekomst om te gaan met constructieve veiligheid, dan is er te veel variatie. Ik bespeur hier dat het woord ‘verantwoordelijkheid’ gelijk wordt omgezet in ‘aansprakelijkheid’. Volgens mij niet het juiste uitgangspunt om verder te komen.     

Curriculum Vitae. Iedere exponent heeft een verleden en verworven competenties. Een CV is een mooi middel om deze kwaliteiten te etaleren en inmiddels speelt LinkedIn hierin ook een grote rol. Er zijn diverse organisaties die je kunnen helpen met het ‘oppimpen’ van je CV. Deze zogenaamde deskundigen vertellen wat je het beste kunt vermelden om op te vallen bij recruiters. Dress to impress? Het gaat toch om inhoudelijkheid en verantwoordelijkheid? In hoeverre wordt hier nu op toegezien?

Contractuele Voorwaarden. Contractuele voorwaarden zijn nog al eens bepalend in projecten. Zeker als er iets niet gaat zoals verwacht, wordt er al snel gewezen naar het contract. Dat is jammer. Het levert een hoop gedoe op en goed vertrouwen is een veel betere basis voor een goed eindresultaat dan juridische steekspelletjes.

Controlerende Vaardigheden. Ik stel vast dat als er een dispuut is, iedere exponent altijd weer een weerwoord heeft en dat het in de meeste gevallen aan een ander ligt. Het is een van de gevolgen van de versnippering, waar we met ons allen verantwoordelijk voor zijn. Vervolgens durven we ons ook te verschuilen achter het feit dat er contractueel een steekproefsgewijze controle van toepassing is. Met dit voorwaardelijke element uit de DNR-STB moeten we stoppen. Belachelijk hierin is de beschrijving van de tekst – ik citeer –  “controle van stukken van derden”. Hoezo derden? We moeten nu eens durven een project echt centraal te zetten en in samenwerking uit te gaan van 100% verantwoordelijkheid in plaats van een selecte risicogestuurde steekproef. Allemaal te vrij voor een andere interpretatie!    

Complete Verzorging. Het is nog steeds verrassend maar ook treurig om te zien dat er in de bouwbranche een wereld is van ontwerpende en uitwerkende constructeurs, nog even los van alle andere smaken. Ook hier liggen kansen om werkzaamheden volledig naar ons toe te trekken, maar we vervallen in het nog groter maken van het organiseren van ons bouwproces. Korte lijnen en duidelijke verantwoordelijkheden, daar moeten we ons op gaan richten.

Constructieve Verantwoordelijk. Alles op een rij gezet, zijn er diverse elementen die rechtstreeks invloed hebben op de constructieve veiligheid. Sterker nog, ze spelen een hele belangrijke rol om het geheel te kunnen borgen in de keten. Constructieve verantwoordelijk is nog een zoektocht, waarbij ik me oprecht afvraag of we allemaal dezelfde agenda hebben. Binnen onze organisatie ga ik er alles aan doen om de doelstelling ‘constructief veilig bouwen’ te bewerkstelligen, los van wat de buitenwereld gaat doen. Ik hoop daarmee in de toekomst een leefomgeving te kunnen creëren waarin iedereen zich veilig voelt, letterlijk en figuurlijk!     

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren