Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Cement is onveranderd belangrijk!

70 jaar Cement: 1949-1965 Dick Hordijk - 4 september 2018

Een van de meest waardevolle onderdelen van het platform Cement is de opgebouwde historie: een archief met meer dan 8000 artikelen. Het is bijzonder leuk en informatief om daar eens in terug te kijken. In het kader van het aanstaande 70-jarig jubileum heb ik het begin van Cement (periode 1949-1965) onder de loep genomen. Ik was vooral erg benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen het vakblad Cement nu en dat van meer dan een halve eeuw terug. Wat speelde er in die tijd en hoe werd dat gebracht? Maar ook naar het ontstaan was ik benieuwd.

Serie met terugblikken op Cement

Begin 2019 bestaat Cement 70 jaar. Met een serie artikelen blikt Cement terug op die zeven decennia. Verschillende auteurs beschouwen ieder een periode van 15 tot 20 jaar. De eerste fase (1949-1965) neemt onze hoofdredacteur Dick Hordijk voor zijn rekening. Over de periode 1966-1980 schreef Pierre Hendrikx, bestuurslid van YouCon, het artikel 'Cement, revolutiebestendig'. 1981-1998 wordt door Johan Galjaard en Dik-Gert Mans beschouwt. Hun terugblik lees je in ‘De grote werken’. Henk Wapperom zal binnenkort de laatste periode, 1999 tot nu, reviewen. Het is geheel aan de auteurs overgelaten wat zij uit de betreffende Cement-periode naar voren willen halen.

Het begin

Met als kop “De eeuw van het cement” wordt op de eerste bladzijde van het eerste nummer uiteengezet waarom met het vakblad werd gestart, wat het doel was en voor wie het bestemd was. Overigens was het niet editie 1, maar editie 1-2 1). Dat is waarschijnlijk ontstaan vanuit de gedachte dat het een maandblad zou zijn, terwijl het toen zes keer per jaar werd uitgegeven. Dat bleef zo tot het in 1961 echt een maandblad werd met dus 12 uitgaven per jaar.

Ik vind het aardig om hier de allereerste alinea uit dat eerste nummer over te nemen: “Heeft het U ook niet verwonderd, dat er in ons land geen tijdschrift bestaat, dat speciaal gewijd is aan cement en zijn toepassing in de praktijk? De enorme toeneming van het verbruik van cement gedurende de laatste 100 jaar zou toch de verwachting wettigen, dat alles wat met de toepassingsmogelijkheden van cement verband houdt, in een tijdschrift kan worden gelezen en bestudeerd, opdat belanghebbenden op de hoogte van hun tijd blijven.”

Als je die eerste bladzijde leest, dan kan worden geconcludeerd dat er vrijwel niets is veranderd in 70 jaar qua doel, doelgroep en werkwijze (fig. 1). En vanaf het eerste moment was er, net als nu, ook al een redactieraad: “Teneinde er van verzekerd te zijn, dat deze uitgave aan het gestelde objectieve doel zal beantwoorden, is een Redactieraad in het leven geroepen, waarin de betrokken bedrijfstakken en het onderwijs zijn vertegenwoordigd.” Dat de introductie van Cement een groot succes was, is te lezen in editie 2. Leuk feitje: de abonnementsprijs voor een jaar was fl. 7,50 (fig. 2).

¹) De edities werden in de beginjaren over twee jaar doorgenummerd. Dus na editie 23-24 in 1950 volgde editie 1-2 in 1951.

Ik zou zeggen, ga zelf ook maar eens in die oude nummers snuffelen. Je zult zien dat je er de huidige opzet van het blad op hoofdlijnen in terugziet, met technisch inhoudelijke artikelen, projectbeschrijvingen, artikelenseries, foto’s van mooie betonconstructies (Beton in Beeld), boekbesprekingen en advertenties.  Wat die advertenties betreft: het is leuk om te zien hoe die er in die tijd uitzagen (fig. 3).  

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren