Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Brandwerendheid in relatie tot spatten betonconstructies

Normbesef (3) Edwin Slangen - 5 september 2023

In Nederland stellen we hoge eisen aan veiligheid, waaronder constructieve veiligheid bij brand. Een praktische uitwerking van ontwerprichtlijnen, gebaseerd op de theorie, is opgenomen in onze normreeks. Eén uitgangspunt van die theorie introduceert echter een onzekerheid die in sommige gevallen mogelijk groter is dan dat eerder werd aangenomen.

Rubriek Normbesef

Dit is het derde artikel in Cement-rubriek Normbesef. In deze rubriek kunnen lezers onduidelijkheden in de constructeurspraktijk, bijvoorbeeld in de regelgeving, aankaarten.
Let wel: Hoewel de artikelen in deze rubriek zijn beoordeeld door experts, betreft het de persoonlijke interpretatie van de auteur. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De artikelen geven ook niet altijd een antwoord of oplossing.

Het doel van de rubriek is de sector te informeren over onduidelijkheden en daarmee een discussie op gang brengen. Dit kan leerzaam zijn, zo meent de redactie van Cement. Voor collega-constructeurs, maar ook voor bijvoorbeeld de normcommissie of andere betrokken commissies. Het uiteindelijke doel van de rubriek is meer duidelijkheid voor iedereen en in sommige gevallen misschien zelfs betere normen.

Een uitgebreidere toelichting op de rubriek staat in het artikel ‘Nieuwe rubriek over normen: Normbesef’ uit mei 2023 (Cement 2023/3).

Hebt u zelf ook een onderwerp voor deze norm, neem dan contact op met Jacques Linssen, j.linssen@aeneas.nl. Publicatie kan eventueel anoniem.

De effecten van brand op beton

In 2022 is in Betoniek het artikel ‘Brandwerendheid tunnels’ verschenen (Betoniek Vakblad 2022/1), dat gaat over het spatten van beton in tunnels en de conclusies van het Kennisplatform Tunnelveiligheid. Eerder, in 2019, verscheen Betoniek Standaard 16/30 – Brand Meester, waarin wordt toegelicht wat er bij brand met beton gebeurt en wanneer aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze artikelen zijn voor leden van Cement gratis te raadplegen.

Explosief spatten van beton bij brand

Door een optredende brand wordt de buitenzijde van beton verhit. Hierdoor ontstaat in het beton een temperatuurgradiënt. Vervolgens levert de verhinderde thermische uitzetting inwendige spanningen, additioneel op de reeds aanwezige spanningen. De verhitte buitenzijde komt onder druk te staan en naar binnen toe treden trekspanningen op. Daarnaast veroorzaakt de temperatuurverhoging het uitzetten van het vocht in de poriën van het beton en zorgt daarmee voor een drukopbouw in de poriën. De druk kan zo hoog worden dat stukken van het beton afspringen. In principe zullen beide genoemde mechanismen tegelijk optreden en kunnen ze gecombineerd de oorzaak zijn van het explosief afspatten. Het spatten van beton bij brand is daarom met name afhankelijk van:

  • het vochtgehalte van het beton;
  • het type toeslagmateriaal;
  • de permeabiliteit van het beton;
  • de opwarmingssnelheid;
  • aanwezige drukspanningen in het beton;
  • mate van verhindering van thermische vervorming.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren