Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Bepaling van trends bij vermoeiingsberekening

Normbesef (4) Bart van den Broek - 12 december 2023

Eenduidigheid van eis- en normteksten is van groot belang, maar tegelijker bijzonder moeilijk. Dit blijkt onder meer uit artikel 5.2 van NEN 8701 [1]. In dat normartikel wordt ingegaan op de aan te houden belastingen bij vermoeiingsberekeningen bij bestaande constructies. Het wordt door veel constructeurs waarschijnlijk niet vaak toegepast, maar de normtekst is illustratief voor deze Cement-rubriek. De tekst lijkt in eerste instantie namelijk eenvoudig en eenduidig, maar blijkt op meerdere punten op meerdere manieren interpretabel te zijn.

Rubriek Normbesef

Dit is het vierde artikel in de Cement-rubriek Normbesef. In deze rubriek kunnen lezers onduidelijkheden in de constructeurspraktijk, bijvoorbeeld in de regelgeving, aankaarten.
Let wel: Hoewel de artikelen in deze rubriek zijn beoordeeld door experts, betreft het de persoonlijke interpretatie van de auteur. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De artikelen geven ook niet altijd een antwoord of oplossing.

Het doel van de rubriek is de sector te informeren over onduidelijkheden en daarmee een discussie op gang brengen. Dit kan leerzaam zijn, zo meent de redactie van Cement. Voor collega-constructeurs, maar ook voor bijvoorbeeld de normcommissie. Het uiteindelijke doel van de rubriek is meer duidelijkheid voor iedereen en in sommige gevallen misschien zelfs betere normen.

Een uitgebreidere toelichting op de rubriek staat in het artikel ‘Nieuwe rubriek over normen: Normbesef’ uit mei 2023 (Cement 2023/3).

Hebt u zelf ook een onderwerp voor deze norm, neem dan contact op met Jacques Linssen, j.linssen@aeneas.nl. Publicatie kan eventueel anoniem.

Rijkswaterstaat besteedt veel (her)berekeningen van bruggen en viaducten uit aan ingenieursbureaus. De technisch adviseurs van Rijkswaterstaat beoordelen deze berekeningen. Hierbij worden ze regelmatig geconfronteerd met verschillende interpretaties en/of implementaties van normteksten die door de ingenieursbureaus worden gehanteerd. Dat is ook het geval bij artikel 5.2 van NEN 8701. Het betreffende normartikel gaat over de belastingsgrootte en het aantal belastingswisselingen die moeten worden gehanteerd bij een vermoeiingsberekening. Voor beide mag volgens het normartikel een bepaalde trend worden aangehouden. In het kader is het artikel weergegeven.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren