Kennisplatform over betonconstructies

Wijzigingsbladen NEN 8700 gepubliceerd voor commentaar

woe 9 jan 2019

Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Dit zijn de normen voor het beoordelen van bestaande bouwconstructies. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2019 online commentaar indienen.

De ontwerp wijzigingsbladen NEN 8700/A1 en NEN 8701/A1 geven aanvullende regels voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande bruggen in het onderliggend wegennet. Bestaande bruggen behoren te worden beoordeeld volgens NEN 8700 en NEN 8701 in samenhang met de van toepassing zijnde Eurocodes.

Belastingen
Voor de aan te houden karakteristieke waarde van de statische verkeersbelasting is NEN-EN 1991-2 van toepassing. De hierin genoemde belastingen zijn gebaseerd op aslast- en voertuiggewichtmetingen op het hoofdwegennet. Voor veel bestaande bruggen in het onderliggend wegennet, blijkt dat bij de beoordeling de statische sterkte volgens genoemde normen niet voldoet aan het minimaal vereiste veiligheidsniveau bij deze belastingen. Dit zijn doorgaans bruggen die in het verleden zijn ontworpen voor verkeersklasse 45, volgens NEN 6788. De samenstelling van het verkeer in routes van het onderliggend wegennet, waar geen permanente ontheffingen zijn toegelaten, is afwijkend van dat op het hoofdwegennet. In de ontwerp wijzigingsbladen is de invloed daarvan op de aan te houden belastingen verwerkt.

Commentaar indienen
Belanghebbenden wordt verzocht hun commentaar op NEN 8700/A1 en NEN 8701/A1 in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerp wijzigingsbladen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 maart 2019.

Bron: NEN

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren