Kennisplatform over betonconstructies

Wijziging betonstaalnorm voor commentaar

ma 6 mei 2019

Er zijn aanpassingen gedaan aan de norm voor betonstaal, de NEN 6008. Deze zijn verwoord in het wijzigingsblad A1. Dit wijzigingsblad is voor commentaar gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen tot medio juli commentaar leveren.

NEN-EN 10080:2005 ‘Staal voor het wapenen van beton – Lasbaar betonstaal – Algemeen’ geeft de algemene eisen, definities en beproevingseisen voor de prestatie?eigenschappen van lasbaar betonstaal. Deze norm geeft echter geen nadere uitwerking voor betonstaalsoorten met de daarbij behorende prestatie?eisen. De prestatie?eisen voor de in Nederland gangbare betonstaalsoorten die voldoen aan NEN?EN 10080:2005, worden gespecifieerd in NEN 6008/A1.

NEN 6008/A1 is ten opzichte van NEN 6008:2008 op een aantal punten gewijzigd, zoals:

  • invoering van een toeslag voor de Rm/Re-eis voor betonstaal op de rol;
  • invoering van nieuwe eisen voor de vermoeiingssterkte;
  • schrappen van de zogenoemde a-waarden;
  • aanpassing van de maximum dwars?rib(deuk)topbreedte van geribd (gedeukt) betonstaal.

Commentaar

Het normontwerp is te vinden op www.normontwerpen.nen.nl. Daar kan ook commentaar worden ingediend. Dat kan tot 15 juli 2019. 

 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren