Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Wat heeft de praktijk aan de NPR?

De definitieve Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 voor de aardbevingen in Groningen is net voor de kerst verschenen. In de praktijk hebben we vooral behoefte aan duidelijkheid over de hoogte van de belasting. Als je die weet, kan je de rest met de kennis van probabilistisch ontwerpen en mechanica oplossen. Maar ook voor de verschillende berekeningsmethoden geeft de NPR detailleerde richtlijnen. Het is maar de vraag of de praktijk hier erg mee geholpen is.

De aardbevingsbelasting is flink gewijzigd ten opzichte van de ontwerp NPR. Het maximum van het responsspectrum is per locatie gemiddeld 43% lager geworden. Voor sommige gebouwen wordt de belasting dus aanzienlijk lager. Echter, doordat de vorm van het spectrum ook is gewijzigd, kan het voor andere gebouwen of onderdelen daarvan een hogere belasting betekenen. Men kan dus niet zonder meer zeggen dat berekeningen op basis van de ontwerp NPR ook voldoen aan de definitieve NPR. Dit heeft voor de praktijk grote gevolgen.

Voor bestaande gebouwen in Groningen wordt wel de niet-lineaire dynamische tijdsdomeinberekeningsmethode gebruikt. Hiermee kan het gedrag van de constructie nauwkeurig worden geanalyseerd. De modellen zijn zeer uitgebreid, van de grond tot 30 meter diepte tot aan het laatste spouwanker. Op dit moment voeren verschillende partijen uitgebreide onderzoeken uit om deze berekeningsmethode te valideren.

Voorlopig staan echter nog veel parameters ter discussie. De opstellers van de NPR hebben toch een uitgebreide informatieve bijlage over de methode aan de praktijkrichtlijn toegevoegd, ongetwijfeld met de intentie de constructeurs in de praktijk hier mee te helpen.

Helaas is men met de veiligheidsfilosofie volledig de mist in gegaan. De veiligheidsparameters en ?factoren komen niet overeen met de vereiste betrouwbaarheid. Los van de factoren kan de gekozen methode ook onmogelijk tot goede resultaten leiden. In de praktijk zijn de constructeurs hier niet mee geholpen, juist het tegenovergestelde.

Gezien de enorme tijdsdruk heb ik voor de slordigheden en onvolkomenheden in de NPR alle begrip. Het significant onjuiste responsspectrum in februari 2015 paste bij de stand van de kennis op dat moment. Met de kennis van nu, had men die toen beter niet kunnen publiceren.  

De nieuwe bijlage F had in deze vorm nooit bij de NPR mogen zitten. Deze kennis is er namelijk wel. Ik denk dat veel constructeurs in de praktijk dit zelf beter kunnen. Om te zorgen dat de berekeningen die in 2016 worden gemaakt ook in 2017 nog aan de richtlijn voldoen zal men nu moeten afwijken, de bijlage is ten slotte informatief. Zonder de discussie die je met een praktijkrichtlijn juist probeert te voorkomen zal dit niet gaan. Een uitdagende start van het nieuwe jaar!

Erik Middelkoop

Manager Structural Design, Royal HaskoningDHV

Lees ook eerdere blogs van Erik Middelkoop.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren