Kennisplatform over betonconstructies

VROM publiceert handreiking VZA-kabels Jacques Linssen

do 10 nov 2011

De VROM-Inspectie heeft een handreiking gepubliceerd voor de inspectie en aanpak van VZA-kabels in betonconstructies van vóór 1985. De handreiking is bedoeld voor eigenaren en beheerders die bouwwerken (met name woning- en utiliteitsbouw) in eigendom en/of beheer hebben en voor het bevoegd gezag dat toezicht houdt op deze gebouwen.

In 2008 bleken na een brand in een woning in de gemeente Heerhugowaard de kabels in de betonvloer niet meer op spanning te staan. Het ging om voorspankabels zonder aanhechting (VZA-kabels). Bij nader onderzoek bleek dat de oorzaak corrosie was.

De handreiking geeft een methodiek voor onderzoek naar de conditie van de VZA-kabels. Het gaat om constructies die stammen uit de periode dat door onvoldoende bescherming vocht bij de kabels kon komen. Hoewel een gebouweigenaar er altijd voor kan kiezen zo’n inspectie te laten uitvoeren, wordt dit vooral aanbevolen bij een significante wijziging in de draagconstructie en/of de belastingsituatie.

De handreiking geeft handvatten voor een inspectie, richtlijnen voor de beoordeling van de constructie bij corrosieschade en mogelijkheden voor het herstel daarvan.

Download

Artikelen

In december verschijnen twee Cementartikelen over VZA. Een achtergrond artikel bij de handreiking en een artikel over de schade in een woning in de gemeente Heerhugowaard. Beide artikelen worden geschreven door prof.dr.ir. Dick Hordijk.

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren