Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Van Hattum en Blankevoort bouwt constructie voor selectief onttrekken bij Zeesluis IJmuiden

1 oktober 2021

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de maatregel 'Selectieve Onttrekking' in IJmuiden gegund aan Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur. Zij gaan in het Binnenspuikanaal een constructie bouwen om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2021.

De overeenkomst met Van Hattum en Blankevoort betreft een Design & Construct-contract (D&C). De aanbieding waarmee het bedrijf de opdracht werd gegund scoorde goed op onder andere het risico van zandafschuiving. Hiervoor worden extra maatregelen getroffen zoals trillingsarm aanbrengen van damwanden. Ook heeft Van Hattum en Blankevoort de beste plannen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Selectieve onttrekking
Bij het schutten van schepen door Zeesluis IJmuiden stroomt er vanwege de omvang straks ongeveer twee keer zo veel zout het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Per schutting gaat het om zo’n 10.000 ton zout. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen om het extra zout weer af te voeren en nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving te voorkomen.

De oplossing is gevonden in het selectief afvoeren van zoutwater via een soort (zoutwater)brievenbus in het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. In het Binnenspuikanaal voor de spuisluis en het gemaal komt een betonnen wand. Onder in de wand komt op een diepte tussen 16 en 23 m een opening. Voor de wand wordt de bodem aanzienlijk verdiept, zodat het zwaardere zoute water zich hierin verzamelt. Bij het afvoeren van het water stroomt het zoute water vanuit de onderste waterlaag door de opening. De wand houdt het zoetere water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen.


Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en externe partijen is aangetoond dat selectieve onttrekking de enige oplossing is om op deze schaal verdere verzilting in het gebied te voorkomen. De methodiek is niet nieuw. Zo wordt het op veel kleinere schaal al succesvol toegepast bij het gemaal De Helsdeur in Den Helder. Echter, gelet op de schaalgrootte gaat het bij het selectief onttrekken van zoutwater in het Noordzeekanaal om een unieke constructie.

Noordersluis langer in gebruik
De start van het werk staat gepland voor eind van 2021. Tijdens de aanbestedingsprocedure bleek uit gesprekken met verschillende marktpartijen dat er meer tijd en budget nodig is voor de aanleg dan door Rijkswaterstaat voorzien. Zo bleek dat de grondkerende constructies, nodig voor de verdieping van de bodem, zwaarder en dieper moeten worden gebouwd. Volgens de planning moet de constructie eind 2024 gereed zijn.

Omdat naar verwachting eind januari 2022 Zeesluis IJmuiden in gebruik wordt genomen, blijft de Noordersluis langer beschikbaar om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de regionale partners in het waterbeheer en de scheepvaartsector mogelijke maatregelen om in de tussentijd de verzilting te beheersen.

Bron: Rijkswaterstaat

Meer lezen over Zeesluis IJmuiden

In Cement is in 2020 een vierluik over de nieuwe Zeesluis IJmuiden verschenen, waarin we je meenemen in het ontwerp en de uitvoering van het project. De artikelen uit deze serie zijn tijdelijk gratis toegankelijk.
• Deel 1: inleiding
• Deel 2: ontwerp van de deurkassen
• Deel 3: pneumtische caissonmethode
• Deel 4: observational methode

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren