Kennisplatform over betonconstructies

Van Gijzel: "Sideletter versterkt het Betonakkoord"

woe 21 nov 2018

Er ontstond enige ophef na een fel artikel over het Betonakkoord dat medio november in Cobouw verscheen. "Klopt weinig van," stelde Rob van Gijzel, voorzitter van het Betonhuis, tijdens de Betondag furieus. "Wij staan achter het akkoord. In een openbare sideletter hebben we het alleen maar willen verduidelijken."

Op 10 juli werd het Betonakkoord ondertekend door een groot aantal bouwbedrijven, leveranciers, ministeries en opdrachtgevers. Het akkoord moet ertoe leiden dat de gehele betonketen versneld gaat verduurzamen. Er staan stevige ambities in. Zo is afgesproken dat CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 30%, maar bij voorkeur 49% wordt teruggedrongen, ten opzichte van 1990. Ook ten aanzien van circulariteit zijn er afspraken gemaakt. In 2030 moet al het vrijkomende betonafval worden gebruikt bij de productie van nieuw beton.

Sideletter

Een belangrijke speler is uiteraard de betonindustrie zelf. Die staat ook positief tegenover het akkoord. Echter wilde de industrie, voordat de individuele bedrijven zouden tekenen, een aantal uitgangspunten benadrukken. Daartoe stuurde Rob van Gijzel op 9 juli een sideletter aan Jacqueline Cramer, de voorzitter van het Betonakkoord. In die sideletter werd onder meer benadrukt dat grind en kalksteen geen schaarse grondstoffen zijn. Ook stelde de industrie dat toepassing van betonpuin als fundatiemateriaal gelijkwaardig moet worden beschouwd aan toepassing in nieuw beton. De milieukosten moeten leidend zijn voor de toepassing. Verder werd benadrukt dat waar circulariteit en reductie van CO2-emissie tegenstrijdig zijn, de voorkeur moet worden gegeven aan CO2-verlaging.

Openbaar

Cobouw interpreteerde de side letter als een bom onder het akkoord. In een artikel naar aanleiding van een interview met onder meer Rob van Gijzel, stelde de krant dat de betonindustrie zou dwarsliggen. “Onzin”, zo gaf Van Gijzel aan in een toelichting op de Betondag. “De sideletter is nooit geheim geweest, zoals Cobouw suggereert. Sterker nog, over de inhoud is op 10 juli 2018 een persbericht uitgegeven, die ook aan Cobouw is verstuurd. De sideletter doet bovendien niets af aan de inhoud van het akkoord, maar verduidelijkt en versterkt het alleen maar.”

"De sideletter is nooit geheim geweest"

Er zijn volgens Van Gijzel wel wat bedenkingen bij de haalbaarheid van enkele doelstellingen, maar het Betonhuis juicht het toe dat er als één betonketen gewerkt wordt aan nog verdere verlaging van de milieueffecten. Zelf neemt het Betonhuis het initiatief om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten.

Nieuwe ondertekenaars: Mebin en Heidelberg

Wat waarschijnlijk niet meehielp in de beeldvorming is dat een aantal belangrijke spelers uit de industrie aanvankelijk niet wilden tekenen. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zo blijkt. Want dat had niet met de inhoud van het akkoord te maken, maar met een kleine, maar verstrekkende fout in de tekst. Doordat een woordje ‘niet’ was weggevallen stond er feitelijk dat deelnemers vertrouwelijke bedrijfsinformatie moesten delen. Inmiddels is die fout hersteld en hebben onder meer Mebin en Heidelberg Cement alsnog getekend. Belangrijk in dat besluit was ook de het feit dat er vanuit de EU geen bezwaren zijn geüit tijdens de notificatietermijn van drie maanden, die recent is verstreken.

Uitvoeringsteams

Er moet nu wel vaart worden gemaakt met de invulling van de afspraken. Er zijn inmiddels zeven uitvoeringsteams geformeerd, die resultaten moeten gaan boeken. Jacqueline Cramer riep tijdens de Betondag op aan alle betrokken partijen om daaraan mee te doen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En het mag niet vrijblijvend zijn, zo stelde Cramer. Dat bleek ook wel uit haar waarschuwing dat als het allemaal niet snel genoeg gaat, zij haar functie neer zal leggen.

Rob van Gijzel, voorzitter Betonhuis, tijdens de Betondag op 15 november 2018 (foto: Betonhuis)

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren