Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Stilte voor de storm

In mijn eerdere blogs schreef ik over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De invoering ervan moet leiden tot een ingrijpende mentaliteitsverandering in de bouw. Er moet eindelijk, zoals elke volwassen bedrijfstak doet, gegarandeerde kwaliteit worden geleverd. Wat betreft constructieve veiligheid betekent dit dus een garantie dat gedurende de ontwerplevensduur als gevolg van de voorgeschreven belastingen er geen uiterste grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand worden overschreden. Daar heeft de bouwconsument recht op.

Het wetsvoorstel is in april 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft in juni een uitgebreide lijst schriftelijke vragen aan de regering gesteld. Of het wetsvoorstel in zijn huidige vorm ongeschonden zal worden aangenomen valt nog te bezien, maar vast staat dat het linksom of rechtsom gaat leiden tot fundamentele veranderingen. Ook de constructeur zal daar niet aan ontkomen. Niet langer een rijstebrij van cijfertjes overleggen en dat een constructieve verantwoording noemen bij de aanvang van het project. Neen, het bewijs van betrouwbaarheid moet 'as built' worden gedemonstreerd ten overstaan van de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Dat is andere koek dan vandaag de dag gebruikelijk is.

En het gaat niet alleen om constructieve zaken. Neen, het gaat om een integrale bouwopgave waarbij alle van belang zijnde aspecten (veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, duurzaam bouwen en duurzaamheid) integraal zijn beschouwd en zo zijn opgelost dat aan het civiele contract is voldaan met als ondergrens alle wettelijke eisen. De aannemer wordt daarvoor langjarig volledig aansprakelijk. Dat gaat in de gehele bouwketen doorwerken.

Is de constructeurswereld zich al actief aan het voorbereiden? Beschikken we over voldoende kennis om die aansprakelijk aan te kunnen en de bouwconsument 100% te ontzorgen tegen gebreken?

Ik zet dat even af tegen de praktijk van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) van afgelopen week.

  • Een vraag over balustraden en of zowel de punt- en lijnlast (met bijbehorende doorbuiging) alsook de ?zandzakslingerproef? toch echt beide gelijktijdig van toepassing zijn.
  • Een vraag of voor een innovatief product mag worden afgeweken van de eisen uit de Eurocode.
  • Een groep architecten die stelt dat ze niet de kennis heeft de doelstelling van de wet te kunnen waarmaken en vraagt of het ERB ze kan helpen zich daarin te bekwamen.
  • Een vraag over een ongeval met een trap in een Rijksmonument en hoe daarbij met de regelgeving om te gaan.

Dan heb ik het nog niet over de grotere projecten uit het verleden waar enorme missers boven tafel komen omdat slechts met een beperkte bril is gekeken en bijvoorbeeld bij het construeren de brandveiligheid helemaal is vergeten. Ook bij de grotere projecten wordt ERB erbij geroepen om partijen te leren hoe het had gemoeten en hoe we het nu gaan oplossen.

Dit zijn voorbeelden die stereotiep zijn voor de dagelijkse praktijk. Mijn kleinkinderen zijn bezig al lerend wijzer te worden. Dat zou de bouw, de goeden niet te na gesproken, ook moeten doen. Maar er is een enorme inhaalslag nodig om in de toekomst niet voor grote aansprakelijkheidsvraagstukken te worden geplaatst.

In Cement 2016/3 is in het artikel 'Publiekrechtelijke regelgeving en betonconstructies' een inkijkje gegeven in de regelgeving op het terrein van constructieve veiligheid, zowel de Nederlandse als de Europese. Wees eens eerlijk, wie van u als constructeurs kan dit vlekkeloos toepassen?

Er komt een wezenlijke verandering aan voor de bouw. De wetgever heeft die in voorbereiding. Waarom is de totale bouw daar niet intensief mee bezig? Een besloten voorstelling  met als gevolg stille leslokalen  en slecht bezochte cursussen? Of stilte voor de storm?

dr.ir. Nico Scholten

Topexpert en adviseur bij Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Lees ook eerdere blogs van Nico Scholten.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren