Kennisplatform over betonconstructies

Stempeling Prinsenhofgarage Delft afhankelijk van bouwfasering

vrij 5 jan 2018

Na bijna tien jaar bouwen zijn de grote werkzaamheden aan en rond het spoor van Delft gereed. Begin maart kunnen bezoekers van het historisch centrum met hun auto terecht in de nieuwe Prinsenhofgarage, gebouwd onder het oude spoorviaduct. De bouw van de parkeergarage leverde grote uitdagingen op vanwege de ligging. Aan de ene kant grenst de garage aan de nieuwe spoortunnel en aan de andere kant ligt de parkeergarage heel dicht tegen historische bebouwing aan. De bouwfasering speelde daarom een grote rol, met name voor de stempeling.

In de eerste fase is de oostbuis van de spoortunnel gerealiseerd. In de tweede fase de westbuis en de parkeergarage. Waar mogelijk is de westelijke buis van de spoortunnel uitgevoerd vóór de sloop van het voormalige spoorviaduct. Voor een deel is de parkeergarage echter gelijktijdig gebouwd met de westbuis. In dit geval is de wand tussen garage en tunnel uitgevoerd met losse diepwandpanelen, ook wel baretten genoemd. Deze baretten dienden als fundering van het dek dat wél voor de sloop van het viaduct is gebouwd. Een tweede stempellaag steunde om en om tegen deze baretten en tegen de diepwand erachter (van de oostelijke tunnelbuis). De ruimte tussen de baretten is na gereedkomen van de vloer gedicht met een in het werk gestorte wand.

Lees meer over de bouw van de Prinsenhofgarage in het Cement-artikel ‘Parkeergarage als doos-in-doosconstructie’.

Fasering garage (links) gelijktijdig met uitvoering westbuis tunnel, en (rechts) na gereedkomen westbuis tunnel

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Mis het niet!

Martinus van de Ruitenbeek komt spreken op de Softwaredag

Lees zijn bio

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren