Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Selectief slopen van betonconstructies

Ontwikkeling in-situbetonidentificatietechniek Marija Nedeljkovic, Erik Schlangen, Sonja Fennis - 11 december 2021

Momenteel wordt gerecycled beton meestal toegepast als wegfundering en daarmee 'gedowncycled'. Dat komt onder meer doordat er geen informatie beschikbaar is over de kwaliteit van het gesloopte beton. Hoogwaardig hergebruik van gerecyclede toeslagmaterialen in nieuwe betonconstructies vereist een strengere kwaliteitscontrole. Aan de TU Delft wordt nu in samenwerking met Rijkswaterstaat een methode ontwikkeld – een niet-destructieve betonidentificatietechniek gebaseerd op chemische en ultrasone analyse – om ‘gezond’ beton vóór het slopen te karakteriseren en te scheiden van ‘aangetast’ beton. Met die methode kan beton ook worden voorgesorteerd op sterkteklasse en kwaliteit zodat er meer garantie kan worden gegeven voor de kwaliteit van het nieuwe beton. 

In het kort

  • In ideaal circulair beton moet gerecycled betonpuin hoogwaardig worden ingezet om de primaire grondstoffen grind en zand te vervangen.
  • Bij reyclingbedrijven wordt nu betonpuin van verschillende soorten beton gemengd.
  • Variaties in de kwaliteit van betongranulaat leiden tot variaties in de eigenschappen van nieuwe betonmengsels, waarbij toeslagmateriaal is vervangen door dat granulaat.
  • Het doel van het project is onderscheid te maken tussen verschillende soorten beton.
  • Na het recyclen van betonelementen van bekende herkomst en kwaliteit kan gerecycled materiaal worden opgeslagen in afzonderlijke bulkopslag.
  • Om de verschillende soorten beton te classificeren, worden de sterkte en chemische samenstelling van het beton in kaart gebracht.
  • Er bestaan enkele veelbelovende tests voor niet-destructieve betonkarakterisering.
  • Zodra de chemische elementsamenstelling van het cement en toeslagmateriaal is gekarakteriseerd, wordt deze automatisch door middel van een algoritme gekoppeld aan de juiste betonsamenstelling vanuit een voor dit project ontwikkelde database.

Rijkswaterstaat heeft als doelstelling in 2030 circulair te werken en wil dan 50% minder grondstoffen gebruiken. Beton speelt daarbij een belangrijke rol, immers de meeste infrastructuur in Nederland is gebouwd met beton. Het aanbod aan bouw- en sloopafval, waarvan betonafval een groot deel uitmaakt, zal alleen maar toenemen door veroudering en verslechtering van onze betoninfrastructuur. Betonpuin wordt al 100% gerecycled, maar het overgrote deel wordt gedowncycled en gebruikt als wegfundering. In ideaal circulair beton moet gerecycled betonpuin hoogwaardig worden ingezet om primaire grondstoffen grind en zand te vervangen (fig. 2). 

Redenen tot sloop

Dat constructies worden gesloopt kan verschillende redenen hebben. Figuur 3 toont verschillende voorbeelden. Oorzaken hiervoor waren (1) het einde van de levensduur van een brug, (2) slecht onderhoud van een brug samen met een toename van het aantal voertuigen (wat resulteerde in een catastrofale storing), (3) vervangen van een bestaande burgconstructie vanwege de komst van een tramlijn op de brug (het oude brugdek kon de nieuwe belasting van de tram niet aan) en (4) het vervangen van woningen door energiezuinige woningen.

Voor het merendeel van de bruggen en viaducten dat in Nederland is gesloopt geldt dat dat om functionele redenen is gedaan, bijvoorbeeld voor een betere doorstroming op het wegennet of vanwege het aanleggen van een extra spoor. Een kleiner deel is gesloopt om technische redenen, zoals onvoldoende draagvermogen (ontwerpbelastingen, accidentele overbelasting) [1].

De reden waarom een constructie wordt gesloopt kan soms ook al iets zeggen over de kwaliteit van het beton.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Marija Nedeljkovic - TU Delft 10 januari 2022 14:23

Aantwoord aan Martin: Martin Verweij, bedankt voor je reactie. Dit onderzoek kan verschillende voordelen hebben voor de praktijk, niet alleen voor slopers en recyclers, maar ook voor betonproducenten. We kunnen eindelijk begrijpen of en in welke mate selectieve sloop, de eindtoepassing van betongranulaten (verwerkt met conventionele recyclingtechnieken) ten goede kan komen. Het gebruik van betongranulaten van bekende oorsprong en kwaliteit garandeert hun gebruik in het nieuwe beton. Bovendien moeten we betongranulaten niet alleen voor funderingen willen toepassen, wat tevens in strijd is met het Betonakkoord. Daarom moet je dit onderzoek niet zien als iets dat alleen zal leiden tot herkenning van lage of hoge kwaliteit van betongranulaten, maar als iets dat zal aantonen of de vervuiling en mechanische eigenschappen van beton belangrijk zijn om betongranulaten te sorteren. Deze tools kunnen later niet alleen worden gebruikt voor karakterisering van gesloopt beton, maar ook voor kwaliteitscontrole van nieuwe betonconstructies gedurende de levensduur. Aantwoord aan Pieter: Pieter Romijn, bedankt voor je reactie! Akkoord! Scheiding van andere materialen dan beton wordt overwogen en zal in de toekomst meer en meer worden overwogen tijdens de sloop. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om schoon betongranulaat te maken en deze steeds hoogwaardiger toe te passen.

Martin Verweij - Cementbouw Betonmortel BV 03 januari 2022 10:48

Interessant! Of de resultaten ook in de praktijk worden toegepast hangt af van economische factoren en regelgeving. Het is momenteel aantrekkelijker om granulaat in funderingen te verwerken. Opwerken tot hoogwaardig en gecertificeerd betongranulaat is vaak te kostbaar. Met geavanceerde technieken zal dit nog meer het geval zijn. Het belang van goede regelgeving wordt hiermee groter, om betongranulaat in beton te recyclen in de geest van het Betonakkoord. Overigens denk ik dat CROW-CUR Aanbeveling 127 al een belangrijk kwaliteitsaspect van betongranulaten afdekt; de porositeit.

Pieter Romijn - Ostrea Advies 23 december 2021 15:20

De mogelijkheden voor het effectief gebruik van puingranulaat zijn sterk afhankelijk van de zuiverheid van de samenstelling. Resten van baksteen, grond, glas, hout en kunststoffen komen helaas regelmatig in puingranulaat voor. In het recyclingsproces krijgt het voorkomen van verontreinigingen nog te weinig aandacht.

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren