Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Scheurvorming hybride gewapende vloeren

Bestaande ontwerpmethoden leiden veelal tot een te gunstige inschatting scheurwijdte Giel van Lanen, Joost Reijers - 9 oktober 2023

Hoogwaardige bedrijfsvloeren worden in toenemende mate hybride gewapend, oftewel met een combinatie van nettenwapening en staalvezels. Voor hybride gewapend beton leiden de beschikbare ontwerpmethoden veelal tot een te gunstige inschatting van de maximale scheurwijdte. In dit artikel wordt een afwijkende rekenmethode gegeven, die is afgestemd met maximaal gevonden scheurwijdten uit de praktijk. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor het achteraf, in het werk opnemen van scheurwijdten.

In het kort

  • De oorsprong van trekspanningen ligt bij bedrijfsvloeren veelal in een verhinderde krimp
  • Als de krimpspanning groter is dan de capaciteit van het staalvezelbeton dan mag de optredende spanning in de traditionele wapening worden gereduceerd met de capaciteit van de staalvezels
  • Bestaande ontwerpmethoden leiden regelmatig tot een te gunstige benadering van de te verwachten scheurwijdten
  • Bij de berekening van de maximale scheurwijdte in hybride gewapende betonvloeren wordt uitgegaan van een aangepaste trekspanning
  • Een en ander wordt toegelicht in een voorbeeldberekening, gebaseerd op een veelvoorkomende vloeropbouw.
  • Het toepassen van 85% van de buigtreksterkte geeft realistischere scheurwijdtes dan de veelal toegepaste 60%
  • Een hybride wapeningsconfiguratie verkleint het negatieve effect dat een eventueel grotere bovendekking van de traditionele wapening heeft op de scheurwijdte
  • Aangestuurd wordt op een eenduidige en vastgestelde werkwijze voor het achteraf controleren van scheurwijdten in de praktijk

Het ontstaan van scheuren in beton is op zichzelf geen probleem en ligt bij veruit de meeste betonconstructies zelfs in lijn der verwachting. Het betekent niets anders dan een betonconstructie waarin de optredende trekspanning groter is dan de maximaal opneembare trekspanning. Dit geldt ook voor monoliet afgewerkte betonnen bedrijfsvloeren, waarvan in Nederland vele miljoenen vierkante meters liggen. Voor bedrijfsvloeren is het beheersen van scheurwijdte een van de belangrijkste ontwerpaspecten. Daarbij is het zaak om de wijdte van de scheuren te beperken tot vooraf gestelde grenswaarden vanuit het oogpunt van functioneel gebruik, duurzaamheid en onderhoud. En daarin zit vaak de uitdaging. Wijde scheurvorming zoals weergegeven in foto 3 is immers funest. Om de scheurvorming te beheersen wordt in deze vloeren tegenwoordig in plaats van alleen conventionele wapening vaak een combinatie van wapeningsnetten en staalvezels toegepast. We spreken dan van een hybride gewapende betonvloer (foto 2).

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren