Kennisplatform over betonconstructies

Reductie paalklassefactoren jaar uitgesteld Hanneke Schaap

di 27 okt 2015

De voorgenomen verlaging van de paalklassefactoren, zoals vermeld in een voetnoot bij tabel 7.c in NEN 9997-1, is uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit om procedurele redenen.

Begin 2012 is de geotechnische norm NEN 9997-1 ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’ gepubliceerd (samenvoeging van NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1) en de nationale bijlage). In deze norm zijn de paalklassefactoren opgenomen die kunnen worden gebruikt voor een veilig paalontwerp. Uit een Delft Cluster/CUR-onderzoek is gebleken dat verlaging van de huidige paalklassefactoren noodzakelijk is om te voldoen aan het in Nederland overeengekomen veiligheidsniveau.

De NEN-normcommissie 'Geotechniek' heeft in november 2014 besloten de paalklassefactor voor het puntdraagvermogen (αp) te verlagen met 30%. Deze maatregel is verwoord in voetnoot a) van tabel 7.c, de tabel waarin de paalklassefactoren zijn gegeven. Hierbij werd een datum van 1 januari 2016 vermeld. Dit moment is nu dus met een jaar uitgesteld. Er wordt een correctieblad uitgebracht waarbij de genoemde voetnoot komt te vervallen. Daarmee blijven de huidige factoren voorlopig van kracht. Dit correctieblad is van toepassing totdat de nieuwe versie van de norm is gepubliceerd. De ontwerpversie van de aangepaste NEN 9997-1 wordt binnenkort ter commentaar gepubliceerd. Gepland is de nieuwe norm in de eerste helft van volgend jaar gereed te hebben, waarbij de gereduceerde paalklassefactoren per 1 januari 2017 gelden. In overleg met de betrokken ministeries wordt er naar gestreefd om de nieuwe gewijzigde norm ook vanaf deze datum (1 januari 2017) aan te sturen via het Bouwbesluit.

Meer lezen

Over de reductie van het paaldraagvermogen is een Cement-artikel verschenenVeranderende regelgeving paaldraagvermogen.

Bron: NEN

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren