Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home /

QuickScan voor snel inzicht in circulaire mogelijkheden van vrijkomend materiaal

woe 25 okt 2023

Bouwmaterialen worden steeds schaarser en duurder. Als we onze Rijksbrede doelstelling 'Nederland circulair in 2050' willen bereiken, moet er iets veranderen in de manier waarop we met gebouwen en de beschikbare voorraad aan materialen omgaan. Hergebruik van gehele gebouwen of onderdelen daarvan speelt in deze circulaire transitie een fundamentele rol. Maar hoe kom je als gebouwbeheerder erachter welke kansen voor hergebruik van gebouwen er zijn? Hoe voorkomen we grote investeringen in onderzoek zonder dat er enig zicht is op hergebruikpotentie? Om gebouwbeheerders hierbij te kunnen helpen, lanceerden Nebest, Planalogic, IMd Raadgevende Ingenieurs, IDDS, Markus BV en Building Changes op donderdag 28 september de QuickScan Circulaire Bouwstromen.

- Gesponsord artikel -

Event Circulaire Bouwstromen

Op donderdag 28 september vond het event Circulaire Bouwstromen in het kantoor van IMd plaats. Een toepasselijke locatie, gezien het feit dat IMd is gehuisvest in een voormalige machinefabriek die getransformeerd is tot modern kantoor. In het bijzijn van een vijftigtal deelnemers werd die middag de QuickScan Circulaire Bouwstromen gelanceerd. Dat niet alleen; zes partijen gaven aan de hand van presentaties en praktijkcasussen ook een aantal concrete handvatten hoe om te gaan met het hergebruiken van bestaande gebouwen.

Lancering van de tool

De QuickScan Circulaire bouwstromen is ontwikkeld door Nebest, Planalogic, IMd, IDDS, Markus en Building Changes. Namens dit consortium legde Thijs Noordhoek, duurzaamheidsadviseur bij Nebest, de gedachtegang achter de tool uit aan het publiek. Uit ervaring van de partijen bleek dat gebouwbeheerders nog te vaak niet exact weten hoe om te gaan met hergebruik. Daarnaast bestaat door een gebrek aan informatie en inzicht regelmatig een terughoudendheid om te investeren in hergebruik. Om die reden besloten de kennispartners hun handen ineen te slaan en de QuickScan Circulaire Bouwstromen te ontwikkelen. Deze tool biedt op een eenvoudige en kosteloze manier in een vroegtijdig stadium inzicht in eventuele hergebruikkansen van gebouwen.

Stap voor stap

Tijdens het event werd de tool in het bijzijn van het publiek gelanceerd en stap voor stap doorlopen. Allereest vraagt de tool om een aantal generieke gebouwgegevens, zoals de gebruiksfunctie en bouwperiode. Op basis hiervan krijgt de gebruiker wat algemene informatie over het betreffende gebouw te lezen. De output van de tool wordt écht interessant wanneer de gebruiker de gevraagde aanvullende informatie aanlevert, zoals de bouwmethodiek, gebruikte materialen en zichtbare schades. Deze input genereert een document waarin per bouwelement de hergebruikkansen zijn gespecificeerd. Zodoende krijgt de gebruiker meer inzicht en zekerheid in hergebruikmogelijkheden, waardoor de drempel om in hergebruik te investeren aanzienlijk wordt verlaagd.

Optimalisatie door gebruik

Hoewel de tool momenteel in staat is om meer dan 500.000 unieke adviezen te genereren, wordt hij door de ontwikkelaars zeker niet als heilige graal gepresenteerd. De tool is immers afhankelijk van de input door de gebruiker. Is die input verkeerd, dan volgt ook een verkeerde output. Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat de tool een werk in uitvoering is en op basis van gebruikservaringen steeds meer zal worden verfijnd. Daarom werd het publiek tijdens het event ook uitgenodigd de tool te gebruiken en eventuele feedback en andere bevindingen met het consortium te delen. 

In de pauze was te zien dat verschillende deelnemers hun telefoon tevoorschijn haalden en de tool openden. Sommigen gebruikten hun kantoor als voorbeeld, anderen hun woning. Na afloop van het event werden dan ook meerdere briefjes in de hergebruikte ideeënbus gestopt. Waar enkele constructeurs aangaven de tool waarschijnlijk niet te zullen gebruiken in hun dagelijkse werk, gaven andere ingenieurs en constructeurs aan de tool een mooie en nuttige ontwikkeling te vinden. Zo werd gesteld dat het belangrijk is dat bij iedereen de motivatie ontstaat om met hergebruik aan de slag te gaan, en dat deze tool op een laagdrempelige manier men aan het denken kan zetten.

Meer weten?

Benieuwd naar de tool? Deze is voor iedereen gratis te gebruiken via www.herbruikbaarheidsscan.nl. Neem voor vragen en/of opmerkingen gerust contact op met het consortium via info@herbruikbaarheidsscan.nl.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren