Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Prefab integraalviaduct Ring Zuid Groningen

Veel aandacht voor bouwfasering en voorbelasting op het dek Klaas Wiersma, Esli Bosman, Pieter de Boer - 21 september 2021

Onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid in Groningen is een viaduct in de A28 over de Brailleweg. Het is een bijzonder project, onder meer vanwege de beperkte constructiehoogte die verkregen is door het dek integraal te verbinden met de landhoofden. Ook de combinatie van de fasering van het storten van het landhoofd en de voorbelastingen op het dek, maken dit project uitzonderlijk.

In het kort

  • Het dek bestaat uit 25 kokervormige liggers: 14 voor het westelijke en 11 voor het oostelijke dek
  • Door de breedte en het uitwaaieren van het dek zijn de balken voorzien van een uitkragende onderflens
  • De balken zijn na plaatsing in dwarsrichting voorgespannen met behulp van nagerekte voorspankabels
  • Om het prefab dek monoliet te verbinden met de landhoofden, is over een lengte van 3,25 m een overgangsgebied gecreëerd waar wapeningsstekken vanuit de prefab liggers overlappen met wapeningsstaven van het landhoofd
  • Voor de overdracht van belastingen vanuit de landhoofden naar de palen zijn aan de buispalen stalen ringen gelast, zogenoemde blokdeuvels
  • Ter beperking van de steunpuntsmomenten is vóór het aanstorten van het dek met de landhoofden een voorbelasting op het dek aangebracht
  • De montage van de hoedliggers is uitgevoerd in drie doordeweekse nachten

In het kort

Project: Aanpak Ring Zuid in Groningen / KW12.10 – Viaduct in de A28 over de Brailleweg
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer: Combinatie Herepoort
Engineering: Witteveen+Bos, Ingenieursbureau Mozes en De Boer
Prefab liggers: Haitsma Beton
Montage liggers: Wagenborg Nedlift
Transport liggers: Van der Meijden

Vanwege de groei van de stad Groningen dreigen de belangrijkste verkeersaders de toename van het verkeer niet aan te kunnen. De zuidelijke ringweg van de stad moet daarom worden omgebouwd, teneinde de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid in Groningen is het kunstwerk KW12.10 in de A28, een viaduct dat een ongelijkvloerse kruising heeft met de Brailleweg.

Dit viaduct heeft een enkele overspanning van 42,5 m en gaat over de zogenoemde fietsvallei. Door een invoegende toerit en een uitvoegende afrit waaiert de breedte van het viaduct van zuid naar noord uit van circa 42,0 m naar 46,1 m.

Door het beperkte profiel vrije ruimte en het hoogteverschil van de bovengelegen wegen, bestaat het viaduct uit twee separate dekken. Die dekken zijn opgebouwd uit prefab kokerliggers zonder druklaag. De keuze om geen druklaag toe te passen, is gemaakt ten behoeve van de reductie van de steunpuntsmomenten en de beoogde bouwfasering.

De kokerliggers zijn integraal verbonden met de betonnen landhoofden die gefundeerd zijn op combiwanden. Combiwanden zijn toegepast vanwege de aanwezige grondslag en de benodigde vervormingscapaciteiten van de landhoofden.

Het dek bestaat uit 25 kokervormige liggers: 14 voor het westelijke en 11 voor het oostelijke dek

Hoedvormige liggers

Het dek bestaat uit 25 kokervormige liggers: 14 voor het westelijke en 11 voor het oostelijke dek. Dankzij dit type liggers is de constructiehoogte zo veel mogelijk beperkt. Deze kokerbalken zijn voorgespannen, geprefabriceerde betonnen liggers van hogesterktebeton met sterkteklasse C80/95. Het holle gedeelte is gemaakt met behulp van tempex en de uiteinden van de kokerliggers bestaan elk uit een massief deel (fig. 3).

Dit verschil in dikte heeft te maken met het benodigde profiel van vrije ruimte van de onderdoorgaande weg en het benodigde alignement. De dekken worden ten gevolge van een fors variërende uitvullaag op het oostelijke dek verschillend belast. Deze uitvullaag is nodig om het hoogteverschil tussen de bovenliggende wegen op te vangen.

Aan de onderzijde van de dekken mogen de naden niet te groot zijn. De standaard kokerbalken van dit type hebben een breedte van 1480 mm, maar door het uitwaaieren van het dek kon deze standaardbreedte niet worden toegepast. Daarom zijn de balken voorzien van een variërende uitkragende onderflens, waardoor een hoedvorm ontstaat (fig. 4).

De langsvoorspanning in de liggers bestaat uit 7-draads strengen met een doorsnede van 15,7 mm (Y1860). In de lage kokerliggers zijn 74 strengen toegepast, in de hoge kokerliggers 69 strengen. Door deze grote hoeveelheid voorspanning is het nodig om de strengen eveneens deels in de uitkragende onderflens aan te brengen.

De balken zijn na plaatsing ook in dwarsrichting voorgespannen met behulp van nagerekte voorspankabels die aangebracht zijn in sparingen in de bovenflens van de liggers.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren