Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Pijlers Galgenveldbrug in geopolymeerbeton

Aantonen gelijkwaardigheid van geopolymeerbeton en de toepasbaarheid van Eurocode 2 Felix Leenders - 11 juli 2023

Geopolymeerbeton staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Het aantal constructief dragende en gewapende elementen in de infrastructuur uitgevoerd in geopolymeerbeton, is in Nederland echter op ongeveer één hand te tellen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met onder meer prijs, onbekendheid, onderbouwing mechanische eigenschappen en het garanderen van de technische levensduur. In dit artikel wordt beschreven hoe dit proces is doorlopen bij de onderbouw van de Galgenveldbrug in Amsterdam, met speciale aandacht voor rekenregels uit Eurocode 2 en de technische levensduur.

In het kort

  • Gemeente Amsterdam heeft gebruik van geopolymeerbeton voor de pijlers van de Galgenveldbrug opgenomen in het bestek
  • Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan
  • Als de eigenschappen zijn aangetoond, kan voor geopolymeerbeton Eurocode 2 worden gehanteerd, met in achtneming van enkele afwijkende eigenschappen
  • Van geopolymeerbeton is bekend dat de elasticiteitsmodulus doorgaans lager is en de krimp en kruip hoger
  • Eerder is onderzoek uitgevoerd naar de hechting tussen wapening en beton voor cementbeton en geopolymeerbeton
  • Op basis van laboratoriumresultaten is de technische levensduur (vertaald in milieuklassen) gelijkwaardig aan cementbeton, alleen moet een geschiktere test worden ontwikkeld om de carbonatatieweerstand te testen
  • Een relatief onbekend mechanisme in geopolymeerbeton is vermoeiing
  • De pijlers worden de komende vijf jaar gemonitord om het vertrouwen te bevestigen

Projectgegevens

Project: Herstel pijlers Galgenveldbrug
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Van Hattum en Blankevoort
Leverancier geopolymeerbeton: Jansen Beton Amsterdam
Bindmiddelleverancier: Sqape (type RAMAC)

Geopolymeerbeton in het kort

Geopolymeerbeton bestaat net als cementbeton uit grof en fijn toeslagmateriaal, een bindmiddel en water. Verder kunnen er nog vul- en hulpstoffen aan worden toegevoegd. Het verschil is dat het bindmiddel geen cement bevat. Minerale stoffen (zogenoemde precursors) worden alkalisch geactiveerd (door zogenoemde activators). Momenteel zijn precursors in Nederland veelal gebaseerd op een blend van hoogovenslak en vliegas, in verschillende verhoudingen.
Geopolymeerbeton valt in de categorie AACM’s: Alkali Activated Cementitious Materials.

Galgenveldbrug

De Galgenveldbrug is een voetgangersbrug gelegen over het Buiksloterkanaal in Amsterdam. Het verbindt de Buiksloterweg met de Tolhuistuin. De brug bestaat uit drie overspanningen van elk circa 13,4 m, resulterend in een totale overspanning van 40,2 m. Gedurende een constructieve inspectie op 15 oktober 2020 zijn ernstige constructieve schades geconstateerd aan de pijlers. De schades waren van dien aard dat betonherstel niet meer mogelijk was. Het brugdek is tijdelijk verwijderd en vervolgens is er voor de pijlers een nieuw ontwerp gemaakt door Nebest. Als prestatie-eisen aan het beton golden een druksterkte van C35/45 en milieuklassen XC4/XD3/XF4. In de tussentijd is er een proces opgestart om toepassing van geopolymeerbeton mogelijk te maken.

Gemeente Amsterdam wil graag verduurzamen en heeft het gebruik van geopolymeerbeton in het bestek opgenomen om de CO2-uitstoot van beton te verlagen. Van Hattum en Blankevoort heeft samen met Sqape de gelijkwaardigheid aangetoond en gepresenteerd aan de omgevingsdienst, die vervolgens een positief advies heeft uitgebracht aan de vergunningverlenende instantie, de gemeente Amsterdam. Aan het einde van 2022 zijn de bestaande pijlers afgebroken, opnieuw gewapend en gestort in geopolymeerbeton.

Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag op een andere manier aan een voorschrift uit het Bouwbesluit 2012 worden voldaan

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Henk Wapperom - Betonvereniging 27 september 2023 15:02

Hoeveel is nu de reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van CEM III/B?

Gerrit Jan Holtland - Mobilis B.V. 14 juli 2023 08:44

Mooi artikel Felix. Mooie combinatie van betontechnologie en het inwendige krachtenspel in de constructie. Top dat Geopolymeerbeton meer toepassing krijgt.

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren