Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Paal-plaatfundering met zettingsremmers

Biesbosch 225: Trekankers in bouwfase fungeren als 'zettingsremmer' in eindsituatie Rob Stark, Dennis Rietdijk, David Hartmann, Guido Meinhardt - 11 juni 2021

In Amstelveen wordt sinds begin 2020 gebouwd aan het nieuwbouwproject Biesbosch 225. Het kantoorgebouw dat hier stond werd gesloopt en maakt plaats voor hoogwaardige en duurzame nieuwbouw met 276 appartementen en een drielaagse parkeerkelder. In de fundering zijn speciale maatregelen genomen om het vervormingsverschil en moment in de gewapende onderwaterbetonvloer te reduceren.

Projectgegevens

Project: Biesbosch 225 in Amstelveen
Opdrachtgever: Forum Invest
Architect: OZ Architects / Form Concept & Design
Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs
Geotechnisch adviseur: CRUX Engineering
Aannemer: Heddes Bouw & Ontwikkeling

In het kort

  • Tweeëneenhalve verdieping van de parkeerkelder wordt ondergronds aangebracht.
  • Gekozen is voor de oplossing met onderwaterbeton in plaats van bemaling of gelinjectie.
  • Op het aanlegniveau van de fundering is een draagkrachtige Pleistocene zandlaag aanwezig.
  • Om de verschilvervormingen en de krommingen in de vloer te kunnen reduceren, zonder detail voor een drukvrije aansluiting, is gekozen voor een paal-plaatfundering.
  • Voor de constructieve verificatie van de paal-plaatfundering zijn een aantal bezwijkmechanismen getoetst en zijn zes maatgevende geotechnische berekeningsvarianten bepaald.
  • Er zijn 1,2 m brede U-korven ontworpen waartussen de Hop-dobber kan bewegen.
  • De koppeling tussen vloer en damwand is gemaakt met twee rijen aangelaste deuvels en haarspelden.

Het nieuwbouw Biesbosch 225 is 55 m hoog en heeft 18 woonverdiepingen (fig. 2). De ruwbouw wordt uitgevoerd met een tunnelbekisting. De beganegrondvloer en het omliggende dek van de parkeergarage wordt 1,5 m boven het naastliggende maaiveld gerealiseerd, waardoor tweeëneenhalve verdieping van de drielaagse parkeerkelder ondergronds wordt aangebracht (foto 1). Een dergelijk diep aanlegniveau op deze projectlocatie vroeg de nodige aandacht.

Ontwerp kelder en fundering

Bij het maken van diepere bouwkuipen in Amstelveen ontbreekt een waterremmende laag, waardoor de stijghoogte van het grondwater vrij spel heeft. Deze stijghoogte komt ongeveer overeen met het maaiveld. Een bouwkuip maken met een bemaling is in verband met de grote debieten en de invloed buiten de bouwkuip niet wenselijk, waardoor een oplossing met onderwaterbeton of een gelinjectie benodigd is.

Bij het project Biesbosch 225 zijn beide uitvoeringsmethodes in een variantenstudie met elkaar vergeleken, waarbij ook is gekeken naar het aantal parkeerlagen. Gekozen is voor de oplossing met onderwaterbeton en een drielaagse parkeerkelder. Hiervoor waren verschillende redenen.

De eerste reden was dat met onderwaterbeton kortere damwanden kunnen worden toegepast dan bij een gelinjectie. Omdat de damwanden in het ontwerp permanent en dragend zijn en daardoor in de grond achter blijven, was de oplossing met onderwaterbeton voordeliger.

De tweede reden was nog belangrijker. De grondopbouw laat zien dat op het aanlegniveau van de fundering bij een bak van tweeëneenhalve laag diep een sterke zandlaag aanwezig is. Deze draagkrachtige pleistocene zandlaag bevindt zich onder slappe klei- en veenlagen in het holocene pakket, tot 7 à 8 m beneden maaiveld. Bij een à twee kelderlagen wordt bij deze bodemopbouw normaal een paalfundering toegepast. Maar omdat het aanlegniveau van de drielaagse kelder van Biesbosch 225 op circa 9 m onder het maaiveld ligt, was in dit geval een paalfundering niet noodzakelijk; de keldervloer ligt compleet in het pleistocene zandpakket. De neerwaarts gerichte funderingslasten kunnen direct in deze draagkrachtige zandlagen worden afgedragen en de fundering van het gebouw kan als klassieke fundering op staal worden ontworpen. Door de onderwaterbetonvloer gewapend uit te voeren kan deze deel uitmaken van deze plaatfundering. Het onderwaterbeton wordt dan niet alleen gebruikt als afdichting van de bouwkuip en als werkvloer, maar is ook onderdeel van de constructievloer.

Uiteindelijk is in het ontwerp gekozen voor een onderwaterbetonvloer van 1250 mm dik die samenwerkt met een 400 mm dikke constructievloer. Om in de bouwfase het onderwaterbeton op zijn plek te houden zijn trekankers (schroefinjectiepalen type D conform CUR236) ontworpen (fig. 3).

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren