Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Opdrijven kelderconstructie

Rekenen in de praktijk (23) Maartje Dijk - 26 oktober 2023

Bij gebouwen met een kelder onder grondwaterpeil moet worden voorkomen dat deze gaat opdrijven. Dit speelt met name bij op staal gefundeerde constructies. Het statisch evenwicht van de constructie moet daarom worden getoetst. Voldoet het evenwicht niet, dan zijn er verschillende methodes om dit op te lossen.

Rubriek Rekenen in de praktijk

Dit is de 23e aflevering in de Cement-rubriek ‘Rekenen in de praktijk’. In deze rubriek staat telkens één rekenopgave uit de praktijk centraal. De rubriek wordt samengesteld door een werkgroep, bestaande uit: Maartje Dijk (Witteveen+Bos), Willem van Heeswijk (Heijmans), Dennis Heijl (Heijmans), Friso Janssen (Goldbeck Nederland), Lonneke van Haalen (ABT), Matthijs de Hertog (Nobleo), Jorrit van Ingen (WSP), Jacques Linssen (redactie Cement) en Rick van Middelkoop (Witteveen+Bos).
De artikelen in deze rubriek worden telkens opgesteld door één van de leden van deze werkgroep. Het wordt vervolgens gereviewd door de andere leden en door minimaal één senior adviseur binnen het bedrijf van de opsteller. Ondanks deze zorgvuldigheid, is de gepresenteerde rekenmethode de visie van een aantal individuen.

Case

Deze case richt zich op het toetsen van evenwicht tussen de neerwaartse belasting op een keldervloer onder grondwaterpeil en de opwaartse kracht uit grondwater, een zogenoemde opdrijfberekening.

Uitgangspunten

afmetingen kelder: 10 x 20 m2
vloerdikte: 400 mm
blijvende belasting bovenbouw op lange kelderwanden: 40 kN/m
blijvende belasting bovenbouw op korte kelderwanden: 20 kN/m
gebruiksbelasting bovenbouw op lange kelderwanden: 50 kN/m
gevolgklasse: CC2

Bij het maken van een opdrijfberekening wordt een constructie in de huidige praktijk vaak in z’n geheel in 3D gemodelleerd en wordt een eindige-elementenberekening uitgevoerd. Vaak is het rekenmodel toch al voorhanden en is het een kwestie van het toevoegen van een extra belastingcombinatie. Het resultaat van de berekening is een afbeelding met grondcontactspanningen.

Dit artikel gaat in op de aspecten waarmee je rekening moet houden bij een opdrijfberekening. Welke grondwaterstand houd je aan, hoe ga je om met bouwfasering en bij welke grondspanningen voldoet de opdrijfberekening?

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Geert Devolder - Group D Engineering 15 november 2023 14:21

Opgelet met de blijvende belasting in de bovenbouw, deze wordt zeer dikwijls overschat en/of kan voor langere tijd verdwijnen of minimaal worden omwille van bijvoorbeeld leegstand of ingrijpende renovaties. Deze mag dan ook bij de controles in UPL maar voor een beperkt deel worden meegenomen. Verder een zeer helder artikel.

Martin Rijnen - LKAB Minerals BV 14 november 2023 16:18

MagnaDense is een toeslagmateriaal van hoge dichtheid gecertificeerd volgens EN12620. Beton met volumieke massa van 3310 kg/m3 zoals uit voorbeeld kan al bereikt worden door enkel het grind te vervangen door MagnaDense. Door zowel grind als zand te vervangen zijn dichtheden tot 4t/m3 mogelijk. De enorme volumebesparing (tot >50% in natte toepassingen) levert aanvullende voordelen op mbt ontgraving in den natte, evt afvoer grond, minder tonnen beton aan te voeren, en last but not least minder thermische scheurvorming!

Karel de Krijger - Adviesburo K.J. de Krijger 27 oktober 2023 11:58

Ik kan niet genoeg benadrukken dat een grondwaterstandverlaging invloed heeft op de omgeving. Met name funderingen op staal zijn kwetsbaar, maar ook de negatieve kleef op bestaande palen en de dekking op houten palen. Als de bakconstructie nog niet klaar is kan je de bak vullen met water tot 1,3x de vloerdikte onder het grondwaterniveau rondom. Dat levert ook vaak een besparing op. Als de vloer een hiel heeft en de grond rondom wordt aangevuld kun je de grondwaterstand nog iets verder laten stijgen.

Falco van Dijck - Van Hattum en Blankevoort 26 oktober 2023 21:39

In het geval van toets UPL wordt getoetst met rekenwaarden van weerstand en de belasting (dus niet karakteristieke waarden).

Hans de Wit - J.de Wit Advies & Expertise bv 26 oktober 2023 19:14

Om bemalingskosten drastisch te besparen kan je zodra de bakconstructie klaar is , deze vol met water zetten om opdrijven te voorkomen . Hebben wij met succes veel toegepast .

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren