Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Op alle vlakken een kunstwerk

Ontwerp complexe vorm spooronderdoorgang Goes deels geautomatiseerd Marcel Somers - 27 juli 2022

Sinds april 2020 rijdt het verkeer in Goes onder het spoor door. De spooronderdoorgang, onder een trogbrug en een plaatbrug door, is door zijn hoogwaardige bouwkundige afwerking een echte blikvanger. Bij de indeling in moten en de keuze voor de fundering is nadrukkelijk rekening gehouden met onder meer de gronddrukken. Om faalkosten en de engineeringsuren te beperken is een automatiseringsslag ingebracht. De gebogen vorm van het ontwerp en het verticale alignement leidden tot een grote hoeveelheid variabelen en complexiteit in het gegenereerde script, wat de digitale modellering extra uitdagend maakte. Toch is deze onderdoorgang zeer snel opgeleverd: amper een jaar na de start van het ontwerp werden de spoordekken ingereden.

In het kort

  • Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, is een spooronderdoorgang aangelegd op de plaats van de spoorwegovergang.
  • De circa 250 m lange onderdoorgang met spoorkruisingen bestaat uit een trogbrug en een plaatbrug.
  • Voor de toeritten is gekozen voor een fundering op prefab voorgespannen betonnen palen.
  • Vanwege de beperkte vervormingsmogelijkheden van de palen is de gronddruk links en rechts van elke open moot zoveel mogelijk gelijk gehouden.
  • Voor de spoorkruisende moten volstaat alleen een gewichtsvloer in combinatie met een fundering op staal.
  • Uit de berekening blijkt dat de bedding ten gevolge van de permanente belastingen vrijwel overal op druk blijft en dat aan het criterium opdrijven wordt voldaan.
  • Voor deze onderdoorgang is rekening gehouden met zout/brak water.
  • Om faalkosten en de engineeringsuren te beperken is een automatiseringsslag ingebracht.
  • Er was precies 1 jaar beschikbaar voor de engineering, het doorlopen van het VO, DO en UO, inclusief de uitvoering en het inrijden van de spoordekken
  • De dekken zijn niet voorgespannen, maar enkel gewapend met traditionele wapening. Hierdoor kon beter worden geanticipeerd op de krachtwerking in de verschillende fasen.

Projectgegevens

Project: Onderdoorgang Van Hertum te Goes
Opdrachtgever: ProRail
Architect: Studio SK, ontwerpbureau van Movares
Constructeur: Wagemaker (voorontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp)
Hoofdaannemer: Gebroeders De Koning Papendrecht
Inrijden spoordekken: Mammoet
Leverancier prefab palen: Haitsma

Tussen 1863 en 1873 werd de Zeeuwse Lijn aangelegd, een spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen die Goes passeert. De stad en het station waren verbonden door de Frans den Hollanderlaan, de overweg aan de Van Hertumweg verbond Goes met het achterland (fig. 2).

Sinds die tijd is er veel veranderd: Goes groeide, de spoorwegovergang in de van Hertumweg was de belangrijkste verbinding tussen het centrum en de wijken ten zuiden van het spoor, het verkeer werd steeds drukker en het treinverkeer nam toe. Het verkeer in de binnenstad ondervond geregeld hinder van de gesloten spoorbomen. Bovendien vormt een spoorwegovergang altijd een risico voor de verkeersveiligheid.

Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren, is een spooronderdoorgang aangelegd: de Terwellegang. De onderdoorgang bestaat uit een verkeersweg met twee rijbanen en een fiets- en voetpad. Daarnaast werd ook het Terwelleplein, het plein bij het station, opgewaardeerd. De spooronderdoorgang sluit aan de Zuidzijde met een nieuwe weg en een ovale rotonde aan op de bestaande rotonde Poelplein, en aan de noordzijde op de bestaande weg met een nieuwe rotonde, het Kompasplein. Ook de fiets- en voetpaden werden aangesloten op de nieuwe rotondes, waardoor de routing vanuit de onderdoorgang veel logischer is.

Voor het slagen van het project was een strakke planning essentieel. Een grote uitdaging die om een intensieve samenwerking vroeg, waarbij veel uitgangspunten voor het ontwerp in korte tijd werden besproken en vastgelegd. Het contract van ProRail omvatte namelijk een einddatum en vastgelegde buitendienststellingen (TVP’s), die een-op-een in de planning moesten terugkomen.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren