Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

NTA voor periodieke keuring constructieve veiligheid

7 mei 2021

Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start NEN een normalisatietraject voor een periodieke keuring van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen. Voornemen is om een Nederlands Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen die hiervoor een methodiek beschrijft. Het is de intentie van het ministerie van BZK deze NTA aan te wijzen in de wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van de instorting van een deel van het tribune-dak van het AZ-stadion, is een rapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opgesteld. Eén van de aanbevelingen is om voor bepaalde grote publieke gebouwen wettelijk verplicht te stellen dat de eigenaren periodiek onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het gebouw.

Ontwikkelen NTA
Het ministerie van BZK wil door middel van de ontwikkeling van een NTA invulling geven aan de aanbeveling van het OVV. Het ministerie van BZK heeft het voornemen de onderzoekplicht vast te leggen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de daar onderliggende ministeriële regeling, waarbij voor de inhoud van het onderzoek/controle verwezen wordt naar de NTA.

Deelname NTA
Belanghebbende partijen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van de NTA. Aanmelden kan tot 18 juni 2021 via femke.loning@nen.nl, projectassistente Bouw. De eerste bijeenkomst staat gepland in de week van 31 mei 2021.

Voor wie
Deelname aan de totstandkoming van deze NTA is interessant voor gebouweigenaren van grote publieksgebouwen en alle organisaties die betrokken zijn bij beheer en inspectie van bestaande grote publieke gebouwen. NEN richt zich op vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties en behoudt zich het recht voor om bij een groot aantal aanmeldingen hieruit een keuze te maken.

Bron: NEN

Reacties

Gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion (bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion (bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren