Kennisplatform over betonconstructies

NPR 9998 aardbevingsbestendig bouwen herzien

vrij 16 nov 2018

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is in november herzien. Op basis van de ingediende commentaren op de ontwerpversie uit 2017 en nieuwe kennis en inzichten heeft de NEN commissie NPR 9998:2018 opgesteld. De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd. Met de NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998

Als gevolg van aardbevingen naar aanleiding van gaswinning in het Groninger-veld, ontstond een grote behoefte aan richtlijnen die van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige gebouwen. NPR 9998 biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers een (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij het preventief versterken van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een (te bouwen of bestaand) gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan. Het toepassingsgebied van de NPR is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden.

Waarom een nieuwe richtlijn?

Sinds de publicatie van de NPR 9998:2017 Ontw. is de kennis toegenomen. Er is meer bekend over:

 • de intensiteit van de aardbevingen en de invloed van de ondergrond;
 • de weerstand van gebouwen tegen een aardbeving;
 • vallende objecten;
 • berekeningsmethoden.

Op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen namens het ministerie van Economische zaken heeft NEN daarom, samen met betrokken experts, de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9998 in november 2018 herzien gepubliceerd. NPR 9998:2018 is opgesteld onder toezicht van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

Verschillen tussen NPR 9998:2018 en NPR 9998:2017 Ontw.

De uitgangspunten ten aanzien van veiligheid zijn niet veranderd. De verbeteringen in nieuwe versie betreffen onder meer:

 • verticale responsspectra en tijdssignalen zijn toegevoegd aan de NPR-webtool;
 • duiding, gegeven wanneer verticale belastingen in rekening moeten worden gebracht;
 • implementatie van nieuwe inzichten ten aanzien van het risico op en beoordeling van verweking;
 • onderscheid tussen zeer lage en lage seismiciteit;
 • de niet-lineaire berekeningsmethoden;
 • duiding van metselwerkwanden als niet-seismische, constructieve elementen dan wel als primair of secundair seismisch element afhankelijk van de te beschouwen richting;
 • ook zijn overwegingen opgesteld en toegevoegd voor de beoordeling van monumenten.

Webtool NPR 9998: Bepaling van de seismische belasting

De webtool NPR 9998 is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen bij een zelfgekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Dit wordt getoond als een elastisch responsspectrum. De webtool kan worden gebruik in combinatie met de NPR 9998, door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen uit te kunnen voeren. De tool geeft voorspellende waarden vanuit theoretische modellen.

Een kaart geeft, bij de juiste vergrotingsniveaus ter plaatse van het Groninger gasveld, de zoneringen van het model weer met behulp van verschillende kleurintensiteiten. Na invoer van de gewenste locatie volgen de voor die locatie benodigde gegevens voor gebruik in combinatie met NPR 9998.

NPR 9998 geeft methoden voor het beoordelen van gebouwen (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) op aardbevingsbelastingen ter plaatse van het Groninger gasveld. De webtool is ook voor al deze situaties te gebruiken. De tool is vooral bedoeld als hulpmiddel voor de constructeur.

Op dit moment worden de laatste inzichten geconverteerd naar data die via de website gepresenteerd kunnen worden. Deze update vergt veel rekenkracht en zal naar verwachting pas eind 2018 gereed zijn.

De webtool NPR 9998 is te bereiken via http://seismischekrachten.nen.nl/.

Gratis downloaden

De NPR 9998:2018 is kosteloos te downloaden.

Voor meer informatie over achtergronddocumenten, rekenvoorbeelden en gerelateerde normen bij NPR 9998 kunt u ook terecht op www.nen.nl/aardbevingen. Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen via vragennpr@nen.nl of telefonisch contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Bron: NEN

Meer lezen over aardbevingsbestendig bouwen

In het dossier ‘Aardbevingen’ op Cementonline kunt u meer lezen over de NPR 9998 en het thema aardbevingsbestendig bouwen.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Opgelet!

Heb jij je al ingeschreven voor de Dag van de Constructeur?

Meld je hier aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren