Kennisplatform over betonconstructies

Nieuw lengterecord prefab voorgespannen liggers

woe 14 nov 2018

Voor de nieuwe brug over de haven van Wanssum, onderdeel van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zullen 69 m lange kokerliggers worden gebruikt. Met deze enorme lengte, die nodig is om het water zonder tussenondersteuning te overbruggen en de uitkragingen bij de landhoofden te minimaliseren, wordt door Haitsma Beton opnieuw een wereldrecord verbroken.

Eind mei 2014 monteerde Haitsma Beton 68 m lange en 240 ton zware kokerliggers voor een nieuwe brug bij Zuidhorn: toen de langste voorgespannen liggers die ooit ter wereld werden gefabriceerd. Dat het altijd nog langer kan, zal blijken bij de bouw van een brug in de nieuwe rondweg bij het Noord-Limburgse Wanssum. Hier worden 69 m lange kokerliggers toegepast.

Artist impression brug over haven Wanssum (bron: Ney & Partners)

Aanleiding nieuwe rondweg

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een grootschalige oplossing voor de hoogwaterproblematiek in dit gebied aan de Maas in Noord-Limburg. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het verhogen van de leefbaarheid in Wanssum. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van een noordelijke Provinciale rondweg, inclusief een brug over de haven van Wanssum. De huidige provinciale weg N270 loopt dwars door het centrum van Wanssum en is daarmee een bron van overlast en zorgt voor onveilige situaties. Bovendien staat het een verdere ontwikkeling van het centrumgebied in de weg. Met de aanleg van een noordelijke rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. Ook wordt het industrieterrein aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern.

Uitdaging

De rondweg wordt ongeveer 3 km lang en loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 m hoogte boven het maaiveld. Om een grote overspanning mogelijk te maken is de keuze gevallen op de toepassing van acht zeer lange HKP-kokerliggers. De liggers worden in 2020 door Haitsma Beton per boot naar Wanssum vervoerd en daar gemonteerd. Voor de montage worden drijvende bokken ingezet, omdat er ter plaatse geen ruimte is voor mobiele kranen aan wal.
Het brugdek van kokerliggers wordt in dwarsrichting nagespannen, waardoor er geen druklaag nodig is. De grootste uitdaging zit in de enorme lengte van de liggers. Die is nodig om het water zonder tussenondersteuning te overbruggen en bovendien de uitkragingen bij de landhoofden te minimaliseren. Dat resulteert in een optimaal ontwerp en maximale doorvaartbreedte.

Artikelenserie

Over de nieuwe brug bij Zuidhorn en het project Omlegging N355 wordt in drie Cement-artikelen aandacht besteed. Het eerste artikel is een inleiding, het tweede gaat in op de fundering en de onderbouw en in het derde artikel wordt nader ingegaan op het brugdek. Ook verschijnt er een Betoniek-artikel over de productie en logistiek van 68 m lange liggers.

 

Bron: Haitsma Beton

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Opgelet!

Heb jij je al ingeschreven voor de Dag van de Constructeur?

Meld je hier aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren