Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Milieulast reduceren van constructies in gebouwen

De invloed van de constructeur Pim Peters, Marijn Landman - 20 mei 2021

'In het land der blinden is eenoog koning'. Als het over duurzaam bouwen gaat is dit vandaag de dag misschien wel een passend gezegde. En dan met name als het gaat om de invloed van het materiaalgebruik op de milieulast. Eenoog slaat daarbij ook op de constructeur, die zijn pijlen nu vooral nog richt op mechanica en constructieve veiligheid.

In het kort

  • Dat in het ontwerpproces van gebouwen eindelijk ook aandacht wordt besteed aan materialen is te danken aan de invoering van een minimumeis voor de MPG.
  • Gemiddeld circa 60% van alle toegepaste materialen in gebouwen wordt gebruikt voor de constructie.
  • Door bij varianten direct de MPG-berekening toe te voegen kan de constructief (register)ontwerper in het ontwerp sturen op duurzaamheid.
  • Levensduurverlenging is te realiseren door gebouwen adaptief of remontabel te ontwerpen.
  • Hergebruik door de toepassing van een donorskelet bleek een enorme invloed te hebben op de reductie van de milieulast.
  • De grootste verantwoordelijkheid van de (register)constructeur ligt bij het bewaken van de ontwerpuitgangspunten op het gebied van de constructieve veiligheid én milieu.
  • Het inzicht van de constructeur op de invloed van het materiaal op het milieu is nog onvoldoende en moet worden vergroot.

Naast het reduceren van energiegebruik, wordt er in het ontwerpproces van gebouwen eindelijk ook aandacht besteed aan de (hoeveelheid) toegepaste materialen. Ook opdrachtgevers en architecten zijn zich bewuster geworden van het grote aandeel dat de constructie daarin speelt. Dit is te danken aan de invoering van een minimumeis voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit 2012.

De noodzaak om in het ontwerp de milieulast te beperken, onder meer om aan het klimaatakkoord van Parijs 2015 te kunnen voldoen, wordt steeds sterker. Dat blijkt alleen al uit het feit dat op 1 juli 2021 een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking treedt met een aanscherping van de MPG van 1,0 naar 0,8. Het streven is om de norm uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5. Om dit te kunnen halen, is invloed vanuit het constructief ontwerp noodzakelijk. Onomstotelijk staat vast dat de constructeur zich niet meer kan onttrekken aan de discussie over duurzaamheid.

Nationale Milieudatabase en MPG

De milieulast van (constructieve) producten is vastgelegd in productkaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), waarin alle milieueffecten in rekening worden gebracht vanaf de winning van grondstoffen tot aan het einde levensduur (fases A1-A5, B1-B7 en C1-C4 in een LCA-berekening) (fig. 1).
Die milieulast is bepalend bij het vaststellen van de MPG, de MilieuPrestatie Gebouwen. In de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW’ zijn geharmoniseerde rekenregels opgesteld die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van een MPG-berekening. Op 1 oktober 2020 is er een wijzigingsblad gepubliceerd dat ingaat op het in zijn geheel hergebruiken van een product. Tot op heden is deze wijziging nog niet geïmplementeerd in de productkaarten in de NMD. Momenteel is de Bepalingsmethode van januari 2019 tezamen met het wijzigingsblad van juli 2019 van kracht om te voldoen aan de Regeling Bouwbesluit 2012 voor de milieuprestatie. Volgens deze regeling kan men producten die in zijn geheel worden hergebruikt zonder milieulast in een MPG-berekening opnemen.

Door bij varianten direct de MPG-berekening toe te voegen kan de constructief (register)ontwerper in het ontwerp sturen op duurzaamheid

Constructief ontwerp

Circa 60% van alle toegepaste materialen in gebouwen wordt gebruikt voor de constructie, waarbij de vloeren het grootste aandeel voor rekening nemen. Met deze wetenschap en het groeiende belang de milieulast van gebouwen te reduceren, moet de bewustwording hiervan wel gaan doordringen bij constructief ontwerpers. In het ontwerp zijn grote slagen te maken, omdat hierin de keuzes en constructieve uitgangspunten voor het gebouw worden vastgesteld. De constructief (register)ontwerper moet zijn rol pakken aan tafel bij de opdrachtgevers, architecten, duurzaamheidsadviseurs en bouwers om voor het gebouw tot de optimale duurzame constructie te komen.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Pieter Lanser 25 mei 2021 17:17

Keep up the good work!

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren