Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Kennissessies Betonakkoord

18 mei 2021

Betonhuis komt met een serie van elf kennissessies om een versnelling te geven aan duurzaam beton in Nederland. Voor de één kan de overstap naar duurzaam beton niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever nog op nieuwe technieken, vindt het minder urgent of weet niet welke mogelijkheden er zijn. Om klimaatverandering tegen te gaan is het wel belangrijk dat we minder energie gebruiken, minder CO2 uitstoten en meer circulair denken.

Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en de bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten voor verdere verduurzaming van de bouwsector gemaakt. Deze komen voort uit het Betonakkoord, een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de bouwketen. Alles is zó voorbereid dat de resultaten ervan uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routes laten zien dat het mogelijk is om in 2030 50 tot 60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd toeslagmateriaal) terug te brengen in nieuwe producten. Maar dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector en opdrachtgevers dit versneld gaan implementeren. Daarom deze kennissessies. "Het zijn aan de slag met het Betonakkoord sessies", aldus Edwin Vermeulen, technisch adviseur Betonhuis en moderator van de webinars.

Kennis- en brainstormsessies

Onder de noemer ‘Aan de slag met het Betonakkoord’ komt Betonhuis met een serie van elf kennissessies in de vorm van webinars. De brancheorganisatie ziet dit initiatief als kans om van elkaar te leren en meer samen te werken. “In deze serie worden relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept en toegelicht”, aldus Edwin Vermeulen. Volgens hem doen de cement- en betonproducerende bedrijven al veel aan verduurzaming. Welke technische mogelijkheden zijn er tussen nu en vijf jaar binnen handbereik? En hoe ziet de weg van CO2-neutraal cement eruit? “Er zijn veel perspectieven uit het Betonakkoord gekomen, een groot deel is nu al bruikbaar, maar is nog onbekend bij opdrachtgevers. Een deel van deze kennis zit bij de bij Betonhuis aangesloten bedrijven en zijn dus direct toepasbaar, een ander deel is nieuw en moet nog door onze industrie opgeschaald worden.”

Meer informatie

De elf digitale bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers uit de cement- en betonindustrie, medewerkers van bouwbedrijven, beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, duurzame programmamanagers en voor opdrachtgevers. Voor meer informatie zie www.betonhuis.nl.

Artikel

Lees meer over de verschillende initiatieven voor duurzaam beton in het Cement-artikel Nederland gidsland voor duurzaam toegepast beton.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren