Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Is de bouw de crisis voorbij?

De kerstdagen komen eraan, een periode om te reflecteren en vooruit te kijken naar 2016 en verder. Voorzichtig wordt, onder in andere de laatste Kwartaalmonitor Bouw van het CBS, een voortzetting van het herstel van de markt in de bouw verwacht. Vooral de combinatie van de aantrekkende woningbouw met de stijgende woningprijzen kunnen de basis vormen voor een bestendig herstel van het vertrouwen en het toenemen van investeringen.

De jaren 2009 tot en met 2013 hebben een gapend gat geslagen in het jaarlijkse niveau van investeringen in de woning- en utiliteitsbouw. Op basis van de cijfers van het CBS is vast te stellen dat de totale waarde van de afgegeven bouwvergunningen in de woningbouw vanaf het topjaar 2008 is gedaald van ? 13,6 miljard naar ? 4,2 miljard in 2013. Voor de utiliteitsbouw van ? 11,2 miljard naar ? 5,0 miljard. Deze daling heeft tot een decimering van het actieve architectenbestand geleid. In mindere mate geldt dit ook voor het bestand van constructieve ingenieurs, voor zover die zich niet wisten te verbreden naar andere sectoren en/of aanvullende diensten.

Gelijktijdig met de neerwaartse lijn van de investeringen in de B&U-sector is een neerwaartse lijn van instromers op de opleiding Bouwkunde geregistreerd, terwijl deze in de hoek van de Civiele Techniek gelijk is gebleven of licht gestegen. In de strijd om de crisis te overleven hebben er bij veel ingenieursbureaus ook minder investeringen plaatsgevonden in het verder bekwamen en opleiden van jonge constructeurs. Een beoogde nieuwe cursus van de Betonvereniging, waar onder andere deze blogger met genoegen zijn kennis deelt met jonge en enthousiaste collega's, wil vanaf 2012 maar niet van de grond komen door een tekort aan belangstelling.

De doorgezette opmars van geïntegreerde contractvormen zoals Design&Build, Engineer&Build, en het aanvullend contracteren van meerjarig onderhoud en exploitatie in de bouw, vraagt aanvullende competenties van constructieve ingenieurs die ontwikkeld moeten worden.

Het zal wellicht nog lang duren totdat de investeringen in de B&U-sector het niveau van het topjaar 2008 bereiken, dit vanwege het eerst benutten van de mogelijkheden van het herbestemmen van bestaand vastgoed. Gezien het gapend gat dat tussen 2008 en 2013 is geslagen, is een stijging van de investeringen van 50 á 60% ten opzichte van de ? 11 miljard van 2014 op middellange termijn denkbaar.

Bovenstaande aspecten en de actuele vergrijzing van de beroepsgroep van constructieve ingenieurs vraagt om het investeren in jongere ingenieurs, pas afgestudeerden en het bieden van aantrekkelijke perspectieven aan middelbare schoolverlaters voor een keuze voor het mooie vak van constructeur. Als we dit niet doen belanden we als beroepsgroep wellicht vanzelf in een nieuwe crisis, omdat we niet aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag vanuit de markt kunnen voldoen.

Eddy van Caulil

Senior adviseur Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra 

Lees ook andere blogs van Eddy van Caulil.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren