Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Hogere percentages hergebruik dankzij innovatieve recyclingmethoden

Nieuwe regelgeving om hoogwaardiger hergebruik betongranulaat toe te staan Mark Verbaten, Ad van Leest, Gert van der Wegen - 23 mei 2022

Door innovatieve recyclingmethoden ontstaan betere kwaliteiten fijn en grof betongranulaat, waardoor hogere percentages hergebruik van betongranulaat in nieuw beton zijn toegestaan, zonder dat de rekenregels wijzigen. In CROW-CUR Aanbeveling 127 is een aanpak gekozen waarbij aan de hand van de waterabsorptie, onafhankelijk van de specifieke recyclingmethode en nog in de toekomst te ontwikkelen recyclingmethoden, een maximaal vervangingspercentage is vast te stellen.

In het kort

  • Bij hergebruik van betongranulaat wordt de kwaliteit van het beton negatief beïnvloed door cementsteen in het granulaat.
  • De invloed van de kwaliteit van het fijne en grove betongranulaat, verkregen met innovatieve recyclingmethoden, op de constructieve eigenschappen en de duurzaamheid (levensduur) van beton is onderzocht door een CROW-werkgroep.
  • Er zijn 19 betonmengsels onderzocht met oplopende vervangingspercentages zand (tot 60%V/V) en grind (tot 100%V/V).
  • In de nieuwe CROW-CUR Aanbeveling 127 is een aanpak gekozen waarbij aan de hand van de waterabsorptie een maximaal vervangingspercentage is vast te stellen.
  • Met de volgens CROW-CUR Aanbeveling 127 berekende maximale hoeveelheid fijne en/of grove betongranulaat, veranderen de eigenschappen van het beton zo weinig dat NEN-EN 1992-1-1 ongewijzigd van toepassing is.
  • Het effect van cementsteen op de vermoeiingseigenschappen en de invloed van hogere vervangingspercentages op de dwarskrachtcapaciteit zijn niet onderzocht.
  • CROW-CUR Aanbeveling 127 is aanvullende regelgeving ten opzichte van CUR-Aanbevelingen 106 en 112, die beide geldig blijven.

Hergebruik van bewerkt betonpuin als toeslagmateriaal in beton vindt nog maar beperkt plaats, ook in Nederland. De gezamenlijke ambitie om de betonketen verder te verduurzamen – zoals vastgelegd in het Betonakkoord – is 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton als toeslagmateriaal in nieuw beton. Hergebruik mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het beton. Immers, een kortere levensduur komt de duurzaamheid van het beton niet ten goede.

Bij hergebruik van betongranulaat wordt de kwaliteit van het beton negatief beïnvloed door cementsteen in het granulaat. Met de opkomst van innovatieve recyclingmethoden kunnen fijne en grove betongranulaten worden geprodu­ceerd met een lager gehalte aan cementsteen. Met deze recyclingmethoden kunnen de eigenschappen van beton met betongranulaten beter zijn dan die van beton met betongranulaten verkregen met traditionele recyclingmethoden.

Het zou ideaal zijn als we uit betonpuin weer het oorspronkelijke zand en grind kunnen terugwinnen en van de verwijderde cementsteen een nieuwe vulstof of bindmiddel kunnen maken, waardoor het beton een gesloten kringloop krijgt en de grondstoffen hoogwaardig worden hergebruikt. Met de in ontwikkeling zijnde innovatieve recyclingmethoden zetten we goede stappen op weg naar dit ideale beeld. In Betoniek Vakblad is een overzicht van innovatieve recyclingmethoden gegeven [1]. In Nederland worden twee van deze innovatieve recyclingmethoden reeds op praktijkschaal toegepast bij het recyclen van betonpuin: de Smart Liberator (door Smart Circular Products) en de C2CA Technology (door GBN en TU Delft). Beide innovatieve recyclingmethoden zijn nader beschreven in [1].

Bij hergebruik van betongranulaat wordt de kwaliteit van het beton negatief beïnvloed door cementsteen in het granulaat

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren