Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Hoe grijs wilt u het hebben? - Column Erwin Vega, SBRCURnet

CUR-Aanbeveling 100 'Schoon beton' is herzien. De nieuwe versie zal zeer binnenkort beschikbaar komen. Naar aanleiding daarvan schreef Erwin Vega van SBRCURnet een column.

Schoonbeton - Hoe grijs wilt u het hebben?

Wat voor mij schoon is, hoeft dat voor u niet te zijn. 'Schoon' is een subjectief oordeel, net als 'leuk' en 'lekker'. Schoonbeton is beton dat je ziet, waar een esthetische waarde aan wordt toegekend. En dan niet als halffabricaat tijdens de productiefase, maar als te bewonderen detail tijdens de gebruiksfase van een bouwwerk. Voor de duidelijkheid: geen heipaal dus. De voorbeeldfoto's in deze blog spreken boekdelen.

Verschil in perceptie

Een extra complicatie is dat je het schoonbeton op het moment van bestellen nog niet kunt zien. Het is geen 'mooie' auto die je in de showroom al kunt gaan bewonderen. Zie hier de crux tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met het oog op schoonbeton, als zij afspraken maken over de perceptie tussen het gewenste, én het geleverde resultaat.

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Er zijn al diverse voorbeeldboeken van uitgevoerde werken in schoon beton gepubliceerd. Het Duitse 'Handbuch Sichtbeton' is daar een mooi voorbeeld van. Ook in Nederland zijn de laatste tijd veel mooie projecten in schoonbeton uitgevoerd. Zowel in de B&U sector als de GWW sector. De betonmortelbrache heeft een interne leidraad voor haar leden opgesteld over de vraag hoe de uitvoering van schoonbeton op de bouwplaats gerealiseerd kan worden.

Afspraken over de uitvoering

Maar hoe mooi zou het zijn als we vooraf tussen alle partijen eenduidige afspraken kunnen maken over schoonbeton. Over de vraag welke afwijkingen nog acceptabel zijn?Bijvoorbeeld over de gewenste grijstint, de oppervlaktestructuur en uitvoeringsdetails. En ? niet te vergeten ? hoe we gaan borgen wat we tijdens het bouwproces hebben afgesproken. Zodat u straks werkelijk tevreden bent over wat u krijgt, en de ander dat in één keer begrijpt en kan realiseren.

Status quo

In 2004 is CUR-Aanbeveling 100 Criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken opgesteld en gepubliceerd. Op zich een goed voorschrift. Maar met het oog op de nieuwe aanbestedingsmethodieken en opgedane ervaring, viel er het een en ander aan te verbeteren.

De noodzaak om goed te omschrijven wat je wilt, en om daar goed over te communiceren in de hele keten werd onderbelicht. Net als de noodzaak om iemand specifiek verantwoordelijk te stellen voor het borgen van afspraken tijdens de realisatie. Tenslotte konden ook de esthetische klassen beter omschreven worden. Werk te doen dus!

Doorpakken!

Door belanghebbenden is de 'oude' CUR-Aanbeveling 100 kritisch tegen het licht gehouden en vervolgens herzien. Technische eisen en verantwoordelijkheden zijn in deze revisie ondubbelzinnig vastgelegd. Communicatie wordt beter geadresseerd. Het herziene voorschrift wordt in november 2013 gepubliceerd. Samen met een aangepaste 'CUR-grijsschaal-beton' (een soort RAL-kleurenwaaier) als praktisch hulpmiddel voor de specificatie en beoordeling van de grijstint van beton. Ook komt hier een digitale versie van als 'grijsschaal-app', waarmee direct op het werk met een mobiel apparaat een vergelijking kan worden gemaakt.

En verder?

We moedigen eenieder aan om met de nieuwe CUR-Aanbeveling 100, de grijsschaal en de grijsschaal-app te gaan werken. We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar uw ervaringen. Niet alleen positieve, maar ook negatieve. Want als er één ding voor ons telt, is het wel dat we producten willen maken waar de bouw mee verder kan. Reacties kunt u e-mailen naar erwin.vega@sbrcurnet.nl

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren