Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete Vol. 23/1

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 10 mei 2022

Structural Concrete Vol. 23/1 (februari 2022) bevat een variëteit aan papers, met een focus op corrosie en vezelbeton. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting.

Rubriek Structural Concrete

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar).
De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Vervormingsgedrag bij corrosie van wapeningsstaal

Plaatselijke corrosie kan het draagvermogen en de vervormingscapaciteit van gewapende betonconstructies aanzienlijk aantasten. Hiermee neemt het risico op bros bezwijken toe. Het zogeheten Corroded Tension Chord Model maakt het mogelijk deze effecten nader te onderzoeken. Het model combineert het effect van tension stiffening en lokale spanningstoename als gevolg van doorsnedeverlies. Hiermee kan het belasting-vervormingsgedrag worden berekend van trekstaven én van volledige constructies met plaatselijk gecorrodeerde wapeningsstaven.

Op basis van eenvoudige evenwichtsoverwegingen is er een kritieke grens voor het verlies van doorsnede, gebaseerd op de vloeispanning en de treksterkte van staal. Boven deze grens gaat het grootste deel van de ductiliteit van een wapeningsstaaf en de vervormingscapaciteit van een constructie verloren. Voor conventioneel Europees betonstaal kunnen kleine doorsnedeverliezen al voldoende zijn om de vervormbaarheid drastisch te verminderen. Zo leidt een doorsnedeverlies van 17% al tot een reductie van de vervormingscapaciteit van 86%.

Berekeningen aan constructies met een verschillende corrosieverdeling, maar met een identiek gemiddeld doorsnedeverlies, laten zien dat het belasting-vervormingsgedrag sterk afhangt van specifieke parameters. Zo blijken constructies met weinig maar zwaar gecorrodeerde wapeningsstaven minder kritisch te zijn wat betreft verlies aan sterkte en vervormingscapaciteit, dan constructies met veel maar licht gecorrodeerde wapeningsstaven. Op basis van het gemiddelde doorsnedeverlies kunnen dus geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het vervormingsgedrag.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren