Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete Vol. 22/6

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 22 maart 2022

Structural Concrete Vol. 22/6 (december 2021) bevat een variëteit aan papers, met een gedeeltelijke focus op pons en dwarskracht. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting.

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar). De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Modelonzekerheid NLFEA in fib Modelcode 2020

Als niet-lineaire eindige-elementenanalyses (NLFEA) worden gebruikt voor het ontwerpen van nieuwe of het beoordelen van bestaande betonconstructies, moet met onzekerheden in het model rekening worden gehouden. In de draft van fib Model Code 2020 is aangegeven hoe met deze onzekerheden moet worden omgegaan.

Belangrijk hierbij is de gekozen oplossingsstrategie: het geheel van geselecteerde materiaalmodellen, elementtypen en elementgroottes, en evenwichtsprocedures. Deze strategie moet worden gevalideerd op basis van benchmarkanalyses. Dit wordt de within-model-component van de onzekerheid genoemd: de onzekerheid die hoort bij de gekozen strategie, leidend tot een globale modelfactor γRd voor de betreffende strategie. Er wordt geen ondergrens gesteld aan het aantal benchmarkanalyses. Het is wel zinvol om het aantal analyses te verhogen, aangezien dit een directe invloed heeft op de variatiecoëfficiënt van de onzekerheid en dus tot γRd. Dit is een betere aanpak dan het gebruik van een vaste partiële factor voor de modelonzekerheid.

De verantwoordelijkheid voor validatie van gekozen oplossingsstrategie kan nooit bij andere partijen worden neergelegd. De oplossingsstrategie moet altijd goed worden gecontroleerd. Als een grondige validatie niet mogelijk is, kan de oplossingsstrategie worden geïnterpreteerd als willekeurig gekozen uit de populatie van mogelijke oplossingsstrategieën. Dit idee wordt verwerkt door een between-model-component op te nemen in de waarde voor γRd en leidt tot de waarde γRd = 1,35. Naar verwachting is deze relatief hoge waarde een sterke aanmoediging om te investeren in het benchmarken van de oplossingsstrategie.

Paper

Treatment of modelling uncertainty of NLFEA in fib Model Code 2020 (SC22/6, p. 3202)
Door: Morten Engen, Max Hendriks, Giorgio Monti, Diego Allaix
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.202100420

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren