Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete Vol. 22/4

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 8 december 2021

Structural Concrete Vol. 22/4 (augustus 2021) bevat een variatie aan papers. Een deel gaat over vezelversterkt beton, een deel over aanhechting en een deel over dwarskracht. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een korte Nederlandstalige samenvatting.

Rubriek Structural Concrete

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar).
De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Statement sustainability

Recent heeft fib een statement gepubliceerd, waarin zij haar beleid ten aanzien van sustainability presenteert en het belang van het thema benadrukt. President dr. Akio Kasuga stelt dat fib zich inzet voor de ontwikkeling en het gebruik van technologieën die de uitstoot van CO2 tot een minimum beperken of zelfs compenseren en voor een minimaal materiaalgebruik bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden en hergebruiken van betonconstructies. Dit beleid komt tot uiting in de diverse werkgroepen en commissies.
Het volledige statement is te lezen op https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.202100396.

Vervorming van beton met gerecyclede staalvezels

In een gecombineerd Spaans/Italiaans onderzoek zijn de resultaten van experimenteel onderzoek naar de vervorming van hybride gewapend beton geëvalueerd met een model, dat is opgesteld om het vervormingsgedrag te voorspellen. In de proeven is gebruikgemaakt van gerecyclede staalvezels, gewonnen uit afgedankte autobanden.
In het onderzoek zijn 12 vierpuntsbuigproeven uitgevoerd op balkjes met verschillende wapeningspercentages (0,73%; 1,7%; 3%; 6,3%), betondekkingen (32 mm; 82 mm) en staalvezelgehaltes (0%; 0,5%; 1,0%). In balken met een laag wapeningspercentage blijkt een hoger gehalte staalvezels te leiden tot een afname van de doorbuiging en een toename van de opneembare belasting. Aan de andere kant is de invloed van staalvezels bij hoge wapeningspercentages beperkt.
Deze resultaten komen ook terug in het model. Het model geeft bij een bepaalde vervorming een range aan mogelijke belastingen. Hierbij is de bovengrens gerelateerd aan het moment van start scheurvorming (met maximale tension stiffening) en de ondergrens aan een volledig ontwikkeld scheurpatroon (met minimale tension stiffening). Ongeacht het gehalte aan vezels, blijkt het verschil tussen de boven- en ondergrens te verdwijnen in balken met hoge wapeningspercentages.
De resultaten laten uiteindelijk zien dat toepassing van gerecyclede staalvezels in sommige situaties wel degelijk kan leiden tot minder wapening of minder beton en daarmee tot een lagere CO2-footprint.

Paper

2089 The deflection of reinforced concrete beams containing recycled steel fibers (SC22/4, p. 2089)
Door: Alessandro P. Fantilli, Benedetta Orfeo, Alejandro Pérez Caldentey
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.202000729

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren