Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete 24/1

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 21 april 2023

Structural Concrete Vol. 24/1 (februari 2023) bevat een variatie aan papers, met als speciaal thema onderzoek naar wapeningscorrosie. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting.

Rubriek Structural Concrete

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar). De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Voorspelling van de langeduur afschuifsterkte bij wapeningscorrosie

Corrosie van beugels, met meestal kleine diameters en een beperkte betondekking, heeft veel invloed op de afschuifsterkte van gewapend beton. Omdat afschuifbreuk kan leiden tot bros bezwijken moet die corrosie gedurende de hele levensduur worden voorkomen.

In een Spaanse studie is het zogenoemde Compression Chord Capacity Model (CCCM) – een mechanisch afschuifmodel waarmee de sterkte van balken met door corrosie aangetaste wapening kan worden voorspeld – gecombineerd met twee modellen voor materiaalaantasting uit de nieuwe Spaanse norm voor betonconstructies. Hierbij wordt de invloed van carbonatatie en chloride-indringing op de afschuifsterkte op lange termijn beschouwd.

Het blijkt mogelijk redelijke voorspellingen te doen afhankelijk van de milieuklasse. De corrosie-initiatietijd kan worden berekend en de snelheid van de toename van de corrosie kan worden vastgesteld. Het verlies van de wapeningsdoorsnede kan zo op elk willekeurig moment worden bepaald. Dit ondanks enkele vereenvoudigingen in het model, zoals het buiten beschouwing laten van de afname van de hechteigenschappen van het gecorrodeerde staal en de vermindering van de betondruksterkte van het gescheurde beton in de drukschoren.

Het is nog niet mogelijk alle combinaties van milieuklassen te beschouwen. Daarom moeten bepaalde parameters experimenteel worden bepaald. Bovendien is het voor de praktische toepasbaarheid nodig, om de voorspellingen van de afschuifsterkte op lange termijn te combineren met voorspellingen van de buigsterkte op lange termijn.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren