Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Gelezen in Structural Concrete 23/6

Nederlandse samenvatting van een selectie papers - 27 maart 2023

Structural Concrete Vol. 23/6 (december 2022) bevat een variatie aan papers, met een sectie over constructief gedrag en een sectie over materiaalgedrag. Van een selectie van de voor Cement-lezers meest interessante papers uit dit nummer staat in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting.

Rubriek Structural Concrete

Één van de meest toonaangevende internationale vakbladen over betonconstructies is Structural Concrete (SC). SC is het officiële, peer reviewed journal van fib (The international federation for Structural Concrete). Cement plaatst een korte Nederlandstalige samenvatting van een selectie van voor Cement-lezers interessante papers uit ieder nummer van SC (verschijnt 6x per jaar).

De volledige papers zijn beschikbaar op onlinelibrary.wiley.com (gratis voor leden van fib).

Optisch meten van rekken rond geprofileerde wapening

Door de profilering op wapeningsstaven is de rekverdeling in die staven variabel. Naar deze verdeling is in het verleden nooit onderzoek gedaan, waardoor er weinig bekend is over het effect op het globale gedrag van de staaf. Om hier meer zicht op te krijgen, is deze rek in een Israëlisch onderzoek gemeten met behulp van optische vezels.

In het onderzoek zijn wapeningsstaven vervaardigd, met een glad deel en een geprofileerd deel (fig. 1). In deze staven is een groef gemaakt, waarin een optische vezel is aangebracht. De staven zijn  getest onder zuivere trek (met niet-ingestorte staven) en bij het uittrekken uit beton.

In de niet-ingestorte staven was de gemeten rek in het gladde deel zoals verwacht constant. In het geprofileerde deel zijn iets hogere rekken waargenomen. Maar tegen de verwachting in zijn geen lokale effecten gemeten en werd de locatie van de ribben niet geïdentificeerd. Een soortgelijk gedrag werd verkregen met een 3D-eindige-elementenanalyse. Deze analyse liet slechts lichte stijgingen en dalingen zien ter plaatse van de profilering, met een gemiddelde rek die vergelijkbaar was met de gemeten rek.

Bij de uittrekproeven waren de rekken constant in het gladde deel. In het geprofileerde deel waren de rekken lager en bovendien vertoonden ze hier een golvend profiel. De pieken kwamen overeen met de locaties van de profilering.

Dankzij deze veelbelovende resultaten is het interessant om de techniek in vervolgonderzoek verder te verbeteren.

Paper

Optical fiber measurement of local strains in a ribbed bar (SC23/6, p. 3383 – 3396)
Door: Orit Leibovich, David Z. Yankelevsky, Assaf Klar, Itai Elkayam

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Cement en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.
Duurzaam door slank ontwerpen in beton: Waar liggen de kansen?
Ontdek het 11 maart tijdens het symposium over ontwerpoptimalisatie. Deelname is gratis!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren