Log in
inloggen bij Cement
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Geen wijziging in onderzoeksplicht breedplaatvloeren

8 april 2020

Eigenaren van gebouwen hoger dan 70 m, waarin de vloeren zijn uitgevoerd met breedplaten, krijgen in april 2020 een onderzoeksplicht. Minister Knops van BZK bevestigde dat in zijn antwoord op Kamervragen over de noodzaak van die verplichte inspectie.

Rectificatie

In de nieuwsbrief van donderdag 9 april 2020 is per abuis een deel van de kop van dit bericht weggevallen, waardoor deze luidde 'Geen onderzoeksplicht breedplaatvloeren'. Dit moet uiteraard zoals hierboven vermeld zijn 'Geen wijziging in onderzoeksplicht breedplaatvloeren'. 

In april 2020 komt er een onderzoeksplicht voor eigenaren van gebouwen met breedplaatvloeren uit gevolgklasse CC3. Het betreft utiliteitsgebouwen hoger dan 70 m en gebouwen met minder zelfredzame personen. Die gebouwen moeten vóór 1 april 2021 zijn beoordeeld op basis van een eerder door BZK opgesteld stappenplan. Formeel gaat die plicht in als de desbetreffende wijziging van de Regeling Bouwbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat zal naar verwachting op korte termijn gebeuren (verwachting was begin april 2020). 

Naar aanleiding van een vergadering van de klankbordgroep, die het ministerie van BZK adviseert in het breedplaatvloerendossier, verscheen een artikel in Cobouw waarin gesproken werd over een koerswijzing in het breedplatendossier. Er zou sprake zijn van een mogelijke ontsnappingsroute in NEN 8700, waardoor op basis van informatie verkregen uit eerdere proefbelastingen, de meeste risicogebouwen helemaal niet meer geïnspecteerd zouden hoeven worden. Naar aanleiding van dit artikel stelden Kamerleden Ronnes (CDA) en Koerhuis (VVD) vragen aan de Tweede Kamer. Die vragen zijn op 2 april beantwoord door minister Knops van BZK.

Geen koerswijziging

De minister gaf aan dat er geen sprake is van een koerswijziging. Wel bevestigde hij dat TNO een presentatie aan de klankbordgroep heeft gegeven over een eventueel uit te voeren onderzoek dat mogelijk kan leiden tot een beperking van de volgende fasen van de onderzoeksplicht. Dit onderzoek heeft dus geen invloed op de eerste fase, de onderzoeksplicht voor CC3-gebouwen. Er is afgesproken dat TNO een onderzoeksvoorstel zal indienen bij het ministerie van BZK. Verder gaf de minister aan dat er in NEN 8700 geen algemene ontsnappingsroute is die aangeeft dat gebouwen die in het gebruik geen problemen hebben opgeleverd bewezen veilig zijn. De minister neemt daarmee afstand van de berichtgeving van Cobouw.

Overigens is het idee dat proefbelastingen informatie geven over de veiligheid van andere vloeren in een gebouw niet nieuw. TNO en Hageman gaven dat al eerder aan, zo lichtte de minister toe in zijn antwoord aan de kamer.

Reacties

Jacques Linssen - Aeneas 09 april 2020 16:41

Dankjewel Sander! Bericht is iets aangepast.

Pieter Plass - Centraal Bureau Bouwbegeleiding 09 april 2020 16:28

Rectificatie: 8 juli jl moet 8 april jl zijn. Excuses!

Pieter Plass - Centraal Bureau Bouwbegeleiding 09 april 2020 16:24

De minister toont nu de bereidheid om agv nader door TNO uit te voeren onderzoek voor fase 2 te bezien om een onderzoeksplicht voor gebouwen anders dan CC3 kan worden beperkt. "Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de veiligheidsfilosofie die ten grondslag ligt aan NEN 8700." Die bereidheid was er eerder niet. Iedereen mag zelf bepalen of dat een koerswijziging is. Het was er eerder niet nu wel. Op 8 juli jl. zijn nadere Kamervragen over de knip tussen fase 1 (CC3) en de rest gesteld. Samengevat: als u (de minister) nu schoorvoetend aangeeft te bezien of de uitgangspunten voor de onderzoeksplicht wel juist zijn waarom dan het onderscheid? Uitgangspunten zijn juist of niet, je bent zwanger of je bent het niet. Het is even wachten op nadere beantwoording door de minister.

Sander Pasterkamp 09 april 2020 15:14

De onderzoeksplicht gaat pas in als de desbetreffende wijziging van de Regeling bouwbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is nog niet gebeurd en de eigenaren hebben op dit moment (9 april 2020) dus ook nog geen onderzoeksplicht.

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren